تاسیسات

مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی در قبال پروژه و کارفرما چیست؟

پیمانکارهای تاسیسات لوله کشی در خصوص پروژه و کارفرما یک سری مسئولیت‌ها و وظایفی بر عهده دارند که تخطی و نقض هر یک از آن‌ها در نهایت خساراتی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله از ویکی ساختمون با توجه به اهمیت بالای این موضوع به طور خلاصه وارد مهم‌ترین مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی مورد اشاره قرار گرفته است.

مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی

 • پیمانکار و نصاب لوله کش باید نسبت به استفاده از بهترین مصالح بر اساس خواسته‌ای کارفرما متعهد باشد.
 • پیمانکار سیستم‌های لوله کشی باید کارفرما را در اسرع وقت در جریان عملیات‌های صورت گرفته قرار دهد.
 • با توجه به مهم بودن بحث هزینه، پیمانکار باید تلاش خود را در خصوص کاهش هزینه‌ها صورت دهد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که هر گونه مشکل و عیب در روند عملیات‌های پیش رو یا صورت گرفته را به کارفرما با صداقت کامل اطلاع دهد.
 • پیمانکار نمی‌تواند به منظور عبور لوله یا دیگر اجزاء تأسیساتی در تیرها یا ستون‌ها و دیگر اجزاء باربر سازه ساختمان، ایجاد سوراخ، شکاف یا برش کند و فقط می‌تواند لوله‌ها را در قسمت‌هایی که پیش بینی شده است عبور دهد.
 • پیمانکار موظف است کلیه لوله‌های آب و فاضلاب و هواکش را در محل‌های مناسب به طور پایدار و مطمئن با ساپورت‌های مناسب و با هماهنگی با مهندسین ناظر تأسیسات و سازه به سقف یا ستون یا تیر مهار کند و نمی‌تواند از سقف کاذب به عنوان ساپورت تأسیساتی استفاده کند.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که قبل از اجرای کار کل نقشه‌ها را برآورد کند و مقادیر مصالح و تجهیزات لازم را به کارفرما اعلام کند.
 • پیمانکار باید سطوح خارجی کانال‌های تخلیه هوای هودها را به طور کامل با عایق حرارتی بپوشاند.

مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی در قبال پروژه و کارفرما چیست؟

 • اجرای ضد زنگ لوله‌های سیاه به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار باید لوله کشی‌ها را با توجه به حفاظت در برابر خرابی‌ها و آسیب دیدگی، خوردگی یا یخ بندان، جلوگیری از تراکم هوا در لوله ها، ضربه قوچ و صرفه جویی در مصالح و دستمزد اجرا کند.
 • پیمانکار نباید لوله و دیگر اجزاء لوله کشی را در تماس مستقیم با هرگونه مصالح ساختمانی قرار دهد.
 • دفن هرگونه لوله و دیگر اجزاء لوله کشی در اجزای ساختمان، جز لوله کشی پلاستیکی و اتصال نوع جوشی در لوله کشی فولادی، مجاز نیست.
 • پیمانکار در صورتی می‌تواند لوله کشی را در اجزای ساختمان دفن کند به شرطی که امکان انبساط و انقباض و دسترسی به لوله‌ها را فراهم کند.
 • پیمانکار باید لوله کشی را به نحوی اجرا کند که امکان تخلیه آب همه قسمت‌های آن وجود داشته باشد.
 • لوله کشی‌ها باید به صورتی اجر شوند که امکان انبساط و انقباض لوله ها، به کمک خم‌های انبساط، حلقه انبساط یا قلعه انبساط در نظر گرفته شود.
 • پیمانکار باید آن قسمت از لوله کشی‌هایی که در محوطه ساختمان، یا فضاهایی که گرم نمی‌شود قرار می‌گیرد را با استفاده از عایق حرارتی با ضخامت مناسب در مقابل سرما و یخ زدگی محافظت کند.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که برای جلوگیری از انتقال لرزش دستگاه‌ها به اجزای ساختمان، روی لوله‌ها، بست‌ها و آویزها در نقاط مناسب، لرزه گیر از نوع مورد تأیید کارفرما یا مهندس ناظر نصب کند.
 • مجری تاسیسات لوله کشی موظف است لوله کشی را با تکیه گاه‌های مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل کند به طوری که بدون تماس مستقیم لوله و دیگر اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان، بارهای وارده از سیستم لوله کشی توسط تکیه گاه‌ها تحمل شود.
 • بست زدن لوله‌ها باید به ترتیبی باشد که انبساط و انقباض سیستم لوله کشی به آسانی امکان پذیر باشد.
 • فاصله تکیه گاه‌ها باید به‌اندازه‌ای باشد که از وارد آمدن تنش بیش از حد مجاز به لوله و دیگر اجزای لوله کشی جلوگیری شود.
 • فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم باید با اندازه‌ای باشد که وزن لوله‌ها توسط تکیه گاه تحمل شود. حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی قائم نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی مکلف است جهت اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمان از بریدن و ضعیف کردن اسکلت ساختمان پرهیز کند.
 • پیمانکار باید کلیه لوله کشی‌های فولادی را به مدت ۴۸ ساعت آزمایش کند و اگر در زمان تست با آب خطر یخ زدگی وجود داشته باشد باید تست را با گاز به انجام برساند.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که زمانی لوله کشی‌های فولادی را آزمایش کند که همه اجزا لوله کشی آشکار و در معرض دید و قابل بازرسی باشد.

مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی در قبال پروژه و کارفرما چیست؟

 • اجزای پشم شیشه با یک لایه کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه به عهده مجری تاسیسات لوله کشی است.
 • از دیگر مسئولیت‌های پیمانکار تاسیسات لوله کشی این است که مجری تاسیسات لوله کشی باید پیش از تست لوله‌ها را عایق یا رنگ کند.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام کند.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نیست.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای موضوع قرارداد از جمله انواع آچار، حدیدکن برقی، فارسونگا، ترانس جوش، دستگاه برش و … را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده مجری تاسیسات لوله کشی می‌باشد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی کرده و تحویل کارفرما دهد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که به طریقی عمل کند تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
 • حمل کلیه مصالح از جمله لوله، اتصالات، شیرآلات، کنف، سرب، چسب و کلیه تجهیزات لازم از پای کار به طبقات به عهده مجری تاسیسات لوله کشی است.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که پس از اتمام کار محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل زباله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه کند.
 • از مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی این است که او تأیید می‌کند کلیه اسناد، مدارک و نقشه‌های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و هنگام امضا قرارداد، هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداً بتواند درمورد آن استناد به جهل خود کند.
 • مجری تاسیسات لوله کشی تأیید می‌کند که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملاً رؤیت نموده است.
 • مجری تاسیسات لوله کشی موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.
 • کارفرما این اختیار را دارد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
 • از مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی این است که تهیه و پرداخت هزینه‌های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده او می‌باشد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و مهندس ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز باید به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام کند.
 • در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف کارفرما مخیر خواهد بود رأساً خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول کند.

مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی در قبال پروژه و کارفرما چیست؟

 • مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.
 • پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ کند تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نشود. در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.
 • کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت کند و تأکید می‌گردد حق به‌کارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام کند.
 • مجری تاسیسات لوله کشی باید پس از اجرای کامل هر آیتم در هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما یا مهندس ناظر اقدام کند.
 • از دیگر مسئولیت های پیمانکار تاسیسات لوله کشی این است که اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و ایشان موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع کند.
 • اجرای موضوعات این قرارداد باید منطبق بر استانداردهای رایج بین‌المللی و منطبق بر مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) باشد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی متعهد است دقت لازم را در اجرای کلیه عملیات موضوع این قرارداد به نحوی به کار گیرد گه چه از نظر فنی و چه از نظر زیبایی کوچکترین ایراد و اشکالی متوجه کار نگردد.
 • چنانچه هرگونه اشکال یا مغایرتی در نقشه‌های اجرایی وجود داشته باشد پیمانکار موظف به انعکاس آن به سرپرست کارگاه و مهندس ناظر تأسیسات بوده تا با هماهنگی آنان اشکال یا مغایرت رفع گردد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که فهرست لوازم و مصالح موردنیاز را برای هر مرحله حتی‌الامکان به طور یک جا برآورد و به سرپرست کارگاه اعلام کند به نحوی که از سفارشات زیاد و مکرر و غیرضروری خودداری شود.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که همکاری لازم را با سایر پرسنل و پیمانکاران به عمل آورده، به قسمتی که انجام عملیات موضوع این قرارداد مانع پیشرفت سایر عملیات اجرایی پروژه نگردد.
 • جبران هرگونه خسارتی که ناشی از قصور و وظایف پیمانکاری در رابطه با موضوع این قرارداد گردد اعم از اتلاف مصالح تأسیساتی و یا تخریب مصالح ساختمانی به عهده پیمانکار می‌باشد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی متعهد است پس از اجرای لوله کشی‌های فاضلاب سایر لوله کشی‌های سرد و گرم، سرمایش و گرمایش را به صورت طبقه‌ای به توالی طبقات جهت اجرای سایر عملیات ساختمانی مانند کف سازی، کاشی کاری و … تحویل تا باعث رکود عملیات اجرایی پروژه نگردد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی باید یک نفر تکنسین تأسیسات را به عنوان نماینده خود جهت کنترل کمی و کیفی کار و نیز جهت تحویل گرفتن مصالح ظرف یک هفته به صورت کتبی به سرپرست کارگاه معرفی کند. امضای نماینده پیمانکار در ذیل صورت جلسه‌ها و رسیدهای تحویل کالا به منزله امضای پیمانکار می‌باشد.
 • پیمانکار لوله کش این وظیفه را بر عهده دارد که در کلیه مراحل اجرای کار به مقدار لازم، لوازم مصرفی را از انبار تحویل گرفته و رسید کند و پس از اتمام کار در طبقه مربوطه، کل طبقه را از لوازم و اجناس مصرفی پاک کند، به طوری که از آن لوازم و اجناس چیزی در آن طبقه بر جای نماند. در صورت مشاهده موارد ذکر شده، هزینه مصالح به همراه هزینه جمع آوری آن از پیمانکار کسر خواهد شد.
 • مجری تاسیسات لوله کشی بر اساس مسئولیت‌هایی که دارد متعهد می‌شود در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص کردن وظیفۀ هر یک از آن‌ها به دفتر کارگاه تحویل دهد.

سخن آخر

لوله کشی قسمت مهمی از ساختمان‌ها است. اجرای صحیح آن بسیار مهم است. از این رو انتخاب یک پیمانکار تاسیسات لوله کشی که با مسئولیت های خود آشنایی داشته باشد بسیار واجب است. خوشحال خواهیم شد نظرات خود را در خصوص این مقاله با ما در میان بگذارید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا