دانشنامه ساختمان

دستور کار کارگاهی چیست؟ انواع دستور کار کارگاهی و نکات مهم آن

دستور کار کارگاهی بخشی از دستورالعمل اجرایی است که از سوی طراحان و ناظران به مجریان طرح ابلاغ می‌شود و مجری موظف است با توجه به آن کار را پیش ببرد. ابلاغ دستور کار در شرایطی مانند هنگامی که تغییری در نقشه و اسناد پیمان پیش بینی نشده باشد و در حال اجرای عملیات در چارچوب موضوع پیمان قرار داشته باشیم، شرورت پیدا می‌کند. در این مقاله از ویکی ساختمون مروری بر دستور کار کارگاهی و انواع آن خواهیم انداخت.

دستور کار کارگاهی چیست؟

دستور کار کارگاهی در واقع نامه‌ای است که از سوی کارفرما، مدیر طرح، مهندس ناظر و طراح به مجری طرح یا پیمانکار ابلاغ می‌شود. در این نامه عنوان می‌شود که مجری باید طبق ضوابط و نقشه‌های تعیین شده اقدام به ساخت و اجرای بخش‌های مختلف خواسته شده در قرار داد کند و در صورت هر گونه ابهام و مغایرت کارفرما یا ناظر می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند. دستور کار کارگاهی برای انجام هر گونه عملیات ساختمانی به صورت جداگانه باید تنظیم و تفهیم شود.

دانلود تمام چک لیست‌های ابنیه به صورت یکجا

تقاضای ارائه دستورکار کارگاهی

تقاضا برای دریافت دستور کار کارگاهی می‌تواند از سوی مجری طرح و پیمانکار در صورت بروز هرگونه ابهام در زمان اجرای عملیات از طراح و مهندس ناظر طی نامه‌ای کتبی درخواست شود.

تقاضای ارائه دستور کار کارگاهی

ارائه دستور کار کارگاهی

دستور کار طی یک نامه از سوی طراح و مهندس ناظر به مجری طرح و پیمانکار ابلاغ می‌شود. این ابلاغیه می‌تواند با توجه به نیاز پیمانکار و مجری انجام شود یا اینکه مجری خود تقاضا کند. دستور کار بهتر است دست نویس باشد و فرمت مشخصی داشته باشد. چنانچه مالک یا مجری از دریافت دستور کار اجتناب کند، مهندس ناظر می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک درخواست ابلاغیه قضایی کند.

بیشتر بخوانید: تجهیز کارگاه چیست؟ تعریف آن در شرایط عمومی پیمان و نکات اجرایی

چه عملیاتی نیاز به دستورکار کارگاهی دارد؟

 • تمام تغییراتی که در نقشه‌ها به هر علتی ایجاد شده باشد.
 • دستور کار جهت حذف یا اضافه کردن بخشی از کار
 • توقف کارها و یا سرعت بخشیدن به کارها
 • در صورتی‌که نوع مصالح مصرفی در نقشه‌ها مشخص نشده باشد.
 • عمق پی سازه در صورتی‌که در نقشه‌ها مشخص نشده باشد.
 • پی سازی و پی کنی در عمق اضافی
 • به طور کلی آیتم‌ها و کارهایی که در نقشه‌های مصوب به صورت واضح و روشن دیده نشده باشد.
 • موارد غیر قابل پیش بینی در حین کار که نیاز به دستورالعمل دارد.

چه عملیاتی نیاز به دستور کار کارگاهی دارد؟

انواع دستورکار کارگاهی

 • دستور کار مرحله تخریب
 • دستور کار گودبرداری
 • دستور کار فونداسیون
 • دستور کار بتن ریزی در هوای گرم
 • دستور کار عملیات بتن ریزی در هوای سرد ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات ساخت، حمل، ریختن و عمل آوری بتن ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار اسکلت فلزی
 • دستور کار اسکلت بتنی
 • دستور کار سقف
 • دستور کار عملیات اجرای تیرها و سقف‌های تیرچه بلوک در سازه بتن مسلح
 • دستور کار سفت کاری
 • دستور کار ناظر برق سفت کاری
 • دستور کار نازک کاری
 • دستور کار نماسازی
 • دستور کار مصور عملیات نماسازی با آجر ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار مصور ایمنی پروژه‌های ساختمانی
 • دستور کار ناظر ایمنی و بهداشت محل اسکان کارگری کارگاه ساختمانی
 • دستور کار عملیات اجرای وال پست ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات سنگ کاری ساختمان
 • دستور کار لوله کشی آب گرم و سرد ساختمان
 • دستور کار لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان
 • دستور کار دیوارچینی و تیغه بندی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات عایق کاری ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات ایمنی در مقابل حریق ساختمان (ویرایش یک) ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات نصب موزاییک و سنگ فرش و کاشی کاری ساختمان
 • دستور کار مصور عملیات اجرای تأسیسات آتش نشانی ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای آسانسور ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای سقف کامپوزیت ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای سقف کاذب ویژه مهندسین ناظر (ویرایش اول)
 • دستور کار عملیات اجرای رمپ‌ها و پاگردهای راه پله و پله در سازه بتن آرمه ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای اندود گچ و خاک و سفیدکاری بدنه‌ها و سقف ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تهویه ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات حرارتی ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای کرسی چینی ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات بهداشتی ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی واحد مسکونی اتاق‌ها و سالن پذیرایی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای مخزن ذخیره آب ساختمان ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی آشپزخانه ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای بوستر پمپ ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی تابلو برق واحدها ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی سونا بخار و خشک ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی راه پله اماکن مسکونی، عمومی و تجاری ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای چهارچوب درب و پنجره ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای سفید کاری در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای رنگ آمیزی بر روی گچ و چوب و فلز در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی حمام در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی تابلو اندازه گیری برق (کنتور برق) در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی نصب پکیج در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی چاه جذبی در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی تعویض هوا در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی بام در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی بخاری گاز سوز با دودکش در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی لوله کشی برق در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی بخاری گاز سوز بدون دودکش در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای نصب سنگ پلاک در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی صاعقه گیر در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی پارکینگ در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی دیگ بخار در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی آسانسور در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی موتورخانه در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی (گرمایش با آب) دودکش در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی سینی کابل در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی ابنیه پست برق در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی سیم کشی و کابل کشی در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی لوله کشی گاز در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات الکتریکی اتصال زمین پست برق در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر
 • دستور کار عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی هواساز در پروژه ساختمانی ویژه مهندسین ناظر

سخن آخر

دستور کار کارگاهی در واقع نامه‌ای دست نویس است که از جانب مهندس ناظر یا طراح به مجری طرح، پیمانکار یا مالک ابلاغ می‌شود و بیانگر چگونگی انجام یک عملیات تاریخ و بیان جزئیات آن با توجه به نقشه‌ها است. برای هر نوع عملیات ساختمانی دستور کار کارگاهی می‌تواند صادر شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا