دانشنامه ساختمان

تعمیر و عیب یابی کولرگازی (قسمت اول)

کولر های گازی از جمله ی دستگاه های تهویه مطبوع بوده که از محبوبیت خاصی بین کاربران برخوردارند. در منازل، ادارت و محل کار همه ی ما تعدادی از آن ها وجود دارد، از این رو داشتن اهمیت داشتن اطلاعات فنی در ارتباط با ایرادات متداول و چگونگی اصلاح آن، دو چندان می شود.
در ذیل فهرستی از این عیوب به همراه راهکار های اصلاح آن آورده شده است.

عیب 1: دستگاه کار نمی کند.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی علت و تنظیم مجدد

قطع کننده مدار/ فیوز

بررسی تنظیمات

تنظیم نادرست ترموستات

بررسی علت و تعویض فیوز

فیوز ترانسفورماتور

تعویض ترانسفورماتور

ترانسفورماتور سوخته

تعمیر سیم کشی یا اتصالات

سیم کشی معیوب یا اتصالات شل

عیب 2:دستگاه خارجی کار نمی کند.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی علت و تعویض فیوز

فیوز دستگاه خارجی

بررسی تنظیمات

تنظیم بالای ترموستات

تعویض کویل

کویل کنتاکتور سوخته

تعویض اتصالات

اتصالات کنتاکتور سوخته

تعیین اضافه بار و اصلاح

باز بودن اضافه بار کمپرسور

عیب 23 را مشهده کنید.

عیب کنترل کننده فشار بالا

عیب 26 را مشاهده کنید.

عیب کنترل کننده فشار پایین

تعمیر سیم کشی یا اتصالات

سیم کشی یا اتصالات اشتباه

عیب 3:کمپرسور روشن نمی شود.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض کنتاکت ها

کنتاکت های معیوب

بررسی اضافه بار و اصلاح

کمپرسور های تحت اضافه بار

تعویض خازن راه اندازی

عیب در خازن راه اندازی

تعویض رله راه اندازی

عیب در رله راه اندازی

تعویض خازن راه اندازی

خازن راه اندازی معیوب

تعمیر یا تعویض موتور

موتور کپرسور سوخته

بررسی شارژ بالا و پایین اپراتور

فشار پایین قطع کننده

بررسی ولتاژ و اتصالات الکتریکی شل

نداشتن منبع برق

بررسی سیم کشی و اتصالات

سیم کشی معیوب دستگاه

تعویض در صورت خرابی

خازن کنترل کننده یا کنتاکتور بیش از حد معیوب

عیب 29 را مشاهده کنید.

سطح بالای کندانس

عیب 4:موتور فن خارجی روشن نمی شود.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعمیر سیم کشی یا اتصالات

سیم کشی معیوب یا اتصالات شل

تعویض موتور فن

موتور فن سوخته

تعویض بلبرینگ ها یا موتور

بلبرینگ معیوب موتور فن

بررسی منبع برق در اتصال ورودی

نداشتن منبع برق

وزوز موتور نشان دهنده ی خطا در موتور یا خازن است.

سیم پیچ نادرست موتور/خازن

بررسی اتصالات الکتریکی ایمن در کنترل کننده و حسگر فشار

حسگر معیوب فشار

کنترل کننده بای پس و اگر موتور با سرعت کامل کارمی کند، تعویض دستگاه

عیب در کنترل کننده سرعت فن

عیب 5:کمپرسور وزوز می کند اما روشن نمی شود.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض خازن

خازن راه اندازی معیوب

تعویض رله راه اندازی

رله راه اندازی معیوب

تعمیر یا تعویض کمپرسور

کنتاکت های معیوب کنتاکتور

تعویض کنتاکت ها

تک فاز شدن کمپرسور سه فاز

تنظیم فیوز یا تنظیم مجدد قطع کننده مدار

ولتاژ پایین

بررسی ولتاژ

نبود برق برای کارکرد کمپرسور

بررسی عایق، فیوز، کنتاکتور و سیم کشی مدار کنترل کننده

عیب فن کندانسور

بررسی و اصلاح

موتور کمپرسور معیوب

بررسی مقاومت سیم پیچ

سوختگی موتور کپرسور

عیب 6:کمپرسور در اضافه بار کارمی ک

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض خازن راه اندازی

خازن راه اندازی معیوب

تعویض رله راه اندازی

رله راه اندازی معیوب

تعویض کنتاکت ها

ارتباط نادرست کنتاکتور

بررسی علل و رفع عیب

ولتاژ پایین

تعمیر یا تعویض کمپرسور

موتور کمپرسور سوخته

اصلاح و شارژ درست

شارژ بیش از حد ماده مبرد

بررسی نشتی اصلاح و شارژ درست

عیب شارژ مبرد

کاهش بار

فشار بالای مکش

تخلیه ی هوا یا گاز های متراکم

هوا یا گاز های تراکم ناپذیر در سیستم

عیب 7:کمپرسور روی کنترل کننده فشار بالا خاموش می شود.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

اصلاح و شارژ مجدد درست

شارژ بیش از حد ماده مبرد

پاک کردن کویل

کویل خارجی کثیف

تعویض یا تنظیم تسمه فن

عیب تسمه فن

عیب 4 را مشاهده کنید.

موتور فن خارجی کار نمی کند

تخلیه هوا یا گاز های تراکم نا پذیر

هوا یا گاز های تراکم ناپذیر در سیستم

عیب 8:کمپرسور به علت فرمان کنترل کننده فشار پایین شروع به کار می کند یا خاموش می شود.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض فیلتر ها

فیلتر داخلی مسدود یا کثیف

بررسی نشتی، اصلاح شارژ مجدد درست

عیب شارژ مبرد

تمیز کردن یا تعویض شیر انبساط

شیر انبساط کثیف یا معیوب

پاک کردن کویل

کویل کثیف داخلی

تعویض یا تنظیم تسمه فن

عیب تسمه فن داخلی

عیب 27 را مشاهده کنید.

فن داخلی کار نمی کند

عیب 9:کپرسور به طور مداوم کار می کند اما سرمایش نداریم.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض فیلتر

فیلتر های داخلی مسدود یا کثیف

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ مجدد درست

عیب شارژ مبرد

تعمیر یا تعویض کمپرسور

عیب در سمت دهش کمپرسور

عیب 25 را مشاهده کنید.

فشار بالای مکش

تخلیه ی هوا یا گاز های تراکم نا پذیر

هوا یا گاز های تراکم ناپذیر در سیستم

تنظیم سوپرهیت

تنظیمات اشتباه سوپرهیت شیر انبساط

تعمیر یا تعویض شیر انبساط

شیر انبساط کثیف یا معیوب

تمیز کردن کویل

کویل داخلی کثیف

تعویض یا تنظیم تسمه فن

عیب تسمه فن داخلی

تمیز کردن کویل

کویل کثیف خارجی

عیب 10: کمپرسور به طور مداوم کار می کند و سرمایش بیش از حد داریم.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تنظیم مجدد ترموستات

تنظیم کم ترموستات

تعویض مکان ترموستات

محل نادرست ترموستات

تعمیر سیم کشی

سیم کشی معیوب

عیب 11: سرمایش نداریم.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض فیلتر

فیلتر مسدود یا کثیف

بررسی نقطه ی تعیین شده ترموستات و در صورت لزوم تنظیم

تنظیم بیش از حد بالای ترموستات

بررسی کارکرد تایمر

تاخیر در حفاظت کمپرسور

بررسی بار اواپراتور با اندازه گیری فشار کارکرد، بررسی شرایط فیلتر

دمای خیلی کم کویل داخلی

بررسی حسگر

عیب حسگر

عیوب 2 و 4 را ببینید.

عیب دستگاه خارجی

عیب 12:گرمایش نداریم (برای دستگاه های پمپ حرارتی)

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی نقطه تعیین شده و در صورت لزوم تنظیمات ترموستات

تنظیم بیش از حد کم ترموستات

راهکاری ندارد، دستگاه یخ کویل خارجی را آب می کند.

حالت برفک زدایی

بررسی کارکرد تایمر

تاخیر در حفاظت کمپرسور

عیب 2 را مشاهده کنید.

عیب دستگاه خارجی

بررسی شیر معکوس و در صورت لزوم تعویض

شیر معکوس در موقعیت های اواپراتور

بررسی شارژ اواپراتور با اندازه گیری فشار کارکرد، بررسی فیلتر

دمای بیش از حد بالای کویل داخلی

تنظیم مجدد

کنترل کننده برای گرمایش تنظیم نشده

بررسی سیم کشی و اتصالات

خطای سیم کشی دستگاه

تمیز کردن پره ها یا تعویض فیلتر

پره ها/فیلتر کثیف اواپراتور

بررسی و اصلاح کنترل کننده

کنترل کننده معیوب

عیب 13:گرمایش نداریم (برای دستگاه های مجهز به المنت برقی)

روش اصلاح عیب

علت احتماالی

نقطه تعیین شده دما باید بالاتر از دمای هوای برگشت باشد

نقطه ی تعیین شده نادرست برای دما

تعویض فیلتر ها

فیلتر مسدود شده یا کثیف

تعویض رله حرارتی

رله حرارتی معیوب

بررسی کنترل کننده ها

سیگنال نیاز حرارتی وجود ندارد

عیب 14:گرمایش نداریم.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

نقطه ی تعیین شده ی دما باید پایین تر از دمای هوای برگشت باشد

نقطه تعیین شده نادرست برای دما

تعویض فیلتر ها

فیلتر مسدود یا کثیف

بررسی منبع آب گرم

آب گرم نداریم

بررسی محرک با باز کردن دستی شیر و اگر مشکل دارد تعویض

شیر/محرک نادرست

تعویض رله حرارتی معیوب

رله حرارتی سوخته

بررسی کنترل کننده ها

سیگنال نیاز حرارتی وجو ندارد

عیب 15:گرمایش یا سرمایش ناکافی

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

پره ها/ فیلتر کثیف اواپراتور

تمیز کردن پره ها یا تعویض فیلتر

شارژ نادرست ماده مبرد

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ مجدد درست

کنترل کننده های الکترونیکی نادرست

تعویض کنترل کننده ها

کندانسور کثیف

تمیز کردن کندانسور

کمپرسور معیوب

عیوب 5 تا 8 را مشاهده کنید

عیب فشار پایین

بررسی شارژ مبرد

عیب 16:دستگاه در زمان در نظر گرفته شده روشن/خاموش نمی شود.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

تایمر معیوب

بررسی زمان تایمر و تنظیمات

عیب 17:اتاق به میزان°C2 بیش از حد گرم یا سرد می شود.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

کارکرد متداول

راهکاری ندارد

تعمیر و عیب یابی کولرگازی (قسمت دوم)

کولر های گازی از جمله ی دستگاه های تهویه مطبوع بوده که از محبوبیت خاصی بین کاربران برخوردارندو هم چنین همه موارد مربوط به این کولرا ازجمله تمیز کردن کولر گازی از موارد بسیار مهم است . در منازل، ادارت و محل کار همه ی ما تعدادی از آن ها وجود دارد، از این رو داشتن اهمیت داشتن اطلاعات فنی در ارتباط با ایرادات متداول و چگونگی اصلاح آن، دو چندان می شود.

کولر های گازی از جمله ی دستگاه های تهویه مطبوع بوده که از محبوبیت خاصی بین کاربران برخوردارند. در منازل، ادارت و محل کار همه ی ما تعدادی از آن ها وجود دارد، از این رو داشتن اهمیت داشتن اطلاعات فنی در ارتباط با ایرادات متداول و چگونگی اصلاح آن، دو چندان می شود.

در ذیل فهرستی از این عیوب به همراه راهکار های اصلاح آن آورده شده است.

عیب 18: کمپرسور پر سر و صدا کار می کند.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

نگه دارنده پیج و مهره

سفت کردن پیچ و مهره

سطح پایین روغن در کپرسور

عیب 20 را مشاهده کنید.

شیر کمپرسور معیوب

تعویض شیر و صفحه ی شیر

تنظیم اشتباه سوپر هیت شیر انبساط

تنظیم سوپر هیت

شیر انبساط گیر کرده است

تعمیر یا تعویض شیر انبساط

شارژ بیش از حد اواپراتور

اصلاح و شارژ مجدد درست

عیب 19:دستگاه پر سر و صدا کار می کند.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

محفظه ی فن به چرخ برخورد می کند

تراز کردن فن

بلبرینگ فرسوده موتور

تعویض موتور

پوشاندن یا لرزش لوله کشی

بررسی علت و اصلاح

قطعات و نصب سست

مشاهده و سفت کردن

پره فن خمیده

تعویض فن

عیب 20: کمپرسور روغن کم می کند.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

کمبود شارژ مبرد

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ مجدد درست

فشار پایین مکش

عیب 26 را مشاهده کنید.

شیر انبساط بازمانده

تعمیر یا تعویض شیر انبساط

عیب21:مبرد مایع از لوله مویین کمپرسور سرریز می شود.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

شارژ بیش از حد ماده مبرد

اصلاح و شارژ مجدد درست

فشار مجاز بالا

عیب 23 را مشاهده کنید.

کویل داخلی کثیف

تمیز کردن کویل

عیب تسمه فن

تعویض یا تنظیم تسمه

قیلتر های کثیف هوا

نعویض فیلتر ها

فن داخلی کار نمی کند

عیب 27 را مشاهده کنید.

عیب 22: مبرد مایع از شیر انبساط سرریز می شود.

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

تنظیمات اشتباه سوپرهیت شیر انبساط

تنظیم سوپرهیت

شیر انبساط باز مانده

تعمیر یا تعویض شیر انبساط

شل بودن حسگر حرارتی شیر انبساط

بهبود ارتباط

شارژ بیش از حد ماده مبرد

اصلاح و سارژ مجدد درست

دمای خیلی سرد هوای داخلی

افزایش تنظیم ترموستات

عیب 23:فشار بالا

علت احتمالی

روش اصلاح عیب

دمای یالای محیط

بررسی جهت چرخش هوا در کندانسور

موتور فن خارجی کار نمی کند

عیب های 2 و 4 را مشاهده کنید.

عیب تسمه قن خارجی

تعویض یا تنظیم تسمه پروانه

کویل خازن مسدود شده یا کثیف

تمیز کردن کندانسور

شارژ بیش از حد مبرد

اصلاح و شارژ مجدد درست

هوا و دیگر گاز های تراکم ناپذیر در سیستم

تخلیه هوا یا گاز های غیر قابل میعان

عیب در کنترل کننده فشار

بررسی کنترل کننده فن

عیب 24:فشار پایین

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی نشتی اصلاح و شارژ درست

عیب شارژ مبرد

تعویض شیر، سوپاپ یا کمپرسور

سوپاپ کمپرسور معیوب

عیب 26 رامشاهده کنید.

فشار پایین مکش

ارائه ی هوای گرم تر

دمای کم هوا در کویل خارجی

بررسی کنترل کننده سرعت فن

سرعت بیش از حد بالای فن در شرایط محیطی کم

عیب 25:فشار مکش بالا

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض شیر، سوپاپ و یا کمپرسور

شیر کمپرسور معیوب

اصلاح و شارژ درست

شارژ بیش از حد ماده مبرد

عیب 23 را مشاهده کنید.

فشار مج

از بالا

ارائه ی هوای خنک تر

دمای بالای هوای برگشت

تمیز کردن یا تعویض شیر

شیر انبساط بازمانده

بررسی فن داخلی و فیلتر ها

جریان هوای کم ماده مبرد

تعویض

انسداد خشک کن فیلتر

عیب 26:فشار مکش کم

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ درست

عیب شارژ مبرد

تنظیم بالا تر ترموستات

دمای کم هوای برگشت

تنظیم سوپرهیت

تنظیم اشتباه سوپر هیت شیر انبساط

تمیز کردن یا تعویض شیر انبساط

شیر انبساط کثیف یا معیوب

تعویض یا تنظیم تسمه

عیب تسمه فن داخلی

عیب 27 را مشاهده کنید.

فن داخلی کار نمی کند

تعویض فیلتر

فیلتر هوای کثیف

تمیز کردن کویل

کویل داخلی کثیف

عیب 28 را مشاهده کنید.

یخ زدگی مدار داخلی

عیب 27:فن داخلی کار نمی کند.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض رله

رله معیوب فن داخلی

تعویض تسمه

خرابی تسمه فن

بررسی قطع کننده مدار/ فیوز و اتصالات اکتریکی شل

قطع بودن برق

بررسی سیم کشی و اتصالات

خطای سیم کشی دستگاه

تعویض خازن

خازن معیوب موتور فن

تعویض موتور

موتور فن معیوب

بررسی خطا و تعویض فیوز

فیوز داخلی سوخته

تمیز کردن حسگر

حسگر کثیف

عیب 28: یخ زدگی کویل داخلی

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ درست

عیب شارژ مبرد

عیب 26 را مشاهده کنید.

فشار پایین مکش

افزایش تنظیم ترموستات

دمای کم هوای برگشت

عیب 27 را مشاهده کنید.

فن داخلی کار نمی کند

تعویض یا تنظیم تسمه

عیب تسمه فن داخلی

تعویض فیلتر

فیلتر هوای کثیف

تمیز کردن یا تعویض شیر

شیر انبساط کثیف یا معیوب

تمیز کردن پره ها یا تعویض فیلتر

پره ها/ فیلتر کثیف اواپراتور

مناسب کردن فشار مجاز کنترل کننده

کارکرد در شرایط مح

یطی سرد بدون فشار مجاز کنترل کننده

تنظیم مجدد

تنظیم بسیار کم کنترل کننده ها

عیب 29: نشتی آب از دستگاه

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی هم ترازی

نصب یکنواخت دستگاه

بررسی انسداد لوله میعانات

لوله میعانات مسدود شده

عیب 30: فن کندانسور به آهستگی کار می کند.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی تنظیمات

تنظیم اشتباه فشار

تعویض کنترل کننده

کنترل کننده معیوب

تعویض حسگر

حسگر فشار معیوب

تعویض موتور/ خازن

موتور/خازن معیوب

عیب 31:فن کندانسور بیش از حد سریع کار می کند.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تمیز کردن کندانسور

کویل کندانسور کثیف

بررسی جهت چرخش هوا

دمای بالای محیط

بررسی تنظیمات

تنظیم اشتباه حداقل سرعت

بررسی تنظیمات

تنظیم اشتباه حسگر فشار

تعویض کنترل کننده

عیب در کنترل کننده سرعت فن

تعویض حسگر

حسگر فشار معیوب

عیب 32:کنترل کننده دستگاه کار نمی کند.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض مخزن جمع آوری چگالیده

مخزن جمع آوری چگالیده

تنظیم مجدد یا تعویض

کنترل کننده نادرست

عیب 33: کنترل دستی فرمان ها را انتقال نمی دهد.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض مخزن جمع آوری چگالیده

مخزن جمع آوری چگالیده

عیب 34: سیستم برای مدت طولانی کار می کند و خاموش نمی شود.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

بررسی سیم کشی و کارکرد

کنترل کننده ها به درستی کار نمی کنند.

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ درست

شارژ مبرد

تمیز کردن پره ها

کندانسور کثیف

عیب 35: هزینه های کارکرد سیستم بیش از حد بالاست.

روش اصلاح عیب

علت احتمالی

تعویض شیر، سوپاپ یا کمپرسور

شیر کمپرسور معیوب

بررسی نشتی، اصلاح و شارژ درست

شارژ مبرد

اصلاح و شارژ درست

شارژ بیش از حد ماده مبرد

تمیز کردن کویل

کویل خارجی کثیف

تمیز کردن کویل

کویل داخلی کثیف

تعویض فیلتر

فیلتر هوای داخلی کثیف

عیب 23 را مشاهده کنید.

فشار مجاز بالا

نقل مکان ترموستات

ترموستات در محل اشتباه

عایق کردن ترموستات

کانال عایق نشده

منبع:

HVAC Troubleshooting Manual – John Fletcher

مطالب مرتبط:

تعمیر و عیب یابی فن کویل ها

آشنایی با سیستم شوتینگ زباله + دیتایل اجرایی

سیستم ها و روش های تصفیه آب استخر

محافظت تاسیسات گرمایش و سرمایش ساختمان در برابر زلزله

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا