مقالات کارگشا

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

گواهینامه سطح B:

نقش مدیر ارشد پروژه و الزامات سطحB

شرایط ورود:

دارابودن حداقل 5 سال سابقه در مدیریت پروژه، که سه سال از آن مربوط به مسئولیت رهبری پروژه های پیچیده است.

شایستگی محوری:

الزام به دارا بودن توان مدیریت پروژه های پیچیده

سایر الزامات:

  • مسئولیت کلیه عناصر شایستگی مدیریت پروژه در یک پروژه پیچیده را عهده دار باشد.
  • به عنوان مدیر یک تیم پروژه بزرگ، نقش عمومی مدیریت را بعهده داشته باشد.
  • از فرایندها، روش ها،تکنیک ها، وابزارهای کافی برای مدیریت پروژه استفاده کند.

گواهینامه سطح B

تمامی معیارهای فوق در سطح مدیریت یک پروژه مطرح هستند. برای مثال ممکن است یک پروژه تحقیقاتی با توجه به ماهیت آن، بسیار چالش برانگیز و پیچیده باشد اما در عین حال مدیریت چنین پروژه ای ممکن است که پیچیدگی زیادی نداشته باشد.

بزرگ بودن یک پروژه (از لحاظ محدوده و بودجه) دلیل لازم و کافی برای پیچیده بودن آن محسوب نمی شود. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که مدیریت پروژه ای واقعا پیچیده باشد اما داوطلب آن را به عنوان یک پروژه پیچیده مدیریت نکرده باشد. بنابراین شواهد و مدارکی که داوطلب در گزارش پروژه خود به آنها اشاره می کند برای اخذ گواهینامه سطح B کافی نخواهد بود.

گواهینامه سطح B

توضیحات خاص مربوط به معیارهای فوق عبارتند از:

الف- مدیریت تعداد زیادی از تعاملات بینابینی که وجود آنها در پروژه های پیچیده امری عادی می باشد. همچنین در یک پروژه پیچیده معمولا تعدادی زیر پروژه وجود دارد که بوسیله مدیر ارشد پروژه مدیریت نمی شوند، بلکه توسط مدیران زیر پروژه ها مدیریت می شوند؛

ب- در پروژه هایی با پیچیدگی کم، مدیر پروژه اعضای تیم را مستقیما هدایت می کند. در پروژهای پیچیده، مدیر ارشد پروژه با مدیران زیر پروژه ها، افراد متعدد، واحدهای مختلف موجود در سازمان یا بعضی اوقات با سازمان های دیگر در ارتباط است؛

ت- اگر همه افراد درگیر در پروژه تخصص مشابهی داشته باشند، مدیریت پروژه طبعا زیاد پیچیده نخواهد بود. البته اگر مشتری در بخش دیگری از سازمان بوده و یا مشاورین خارجی نقش مهمی در پروژه داشته باشند، پیچیدگی پروژه افزایش می یابد؛

ث- در یک پروژه پیچیده ممکن است زیر پروژه ها در مراحل مختلفی قرارداشته باشند (فازهای مختلف). اگر مدیر ارشد فقط فاز مفهومی یا مرحله اجرا یا بعضی موقعیت های بوجود آمده (مانند بحران) را مدیریت کند، شایسته این سطح نخواهد بود. مدیر ارشد پروژه باید توانایی مدیریت فازهای مختلف و انواع موقعیت های مهم مدیریت پروژه را داشته باشد.

ج- معمولا بکارگیری اکثر عناصر شایستگی نسخه سوم ICB در یک پروژه پیچیده مفید است. شایستگی داوطلب در بکارگیری مناسب فرایندها، روش ها، تکنیک ها و ابزارهای مربوط برای این عناصر باید ثابت شود.

گواهینامه IPMA سطح B

شایستگی های فنی در سطح B:

کاندیدا باید آمادگی مناسبی در بکارگیری موثر عناصر شایستگی های فنی دریک پروژه پیچیده و درون محدوده،از خود نشان دهد. این شایستگی ها شامل: ریسک و فرصت، زمان و فازهای آن، هزینه و تامین مالی، تغییرات، کنترل و گزارشات، ارتباطات، کارتیمی، کیفیت، حل مساله، اهداف و الزامات پروژه، گروه های ذینفع، محدوده و دستاوردها، اطلاعات و مستندسازی، راه اندازی و خاتمه می باشد.

شایستگی های رفتاری در سطح B:

کاندیدا باید آمادگی مناسبی در بکارگیری موثر عناصر شایستگی های فنی در یک پروژه پیچیده و درون محدوده، از خود نشان دهد. کاندیدا باید از توانایی راهنمایی مدیران پروژه های فرعی در توسعه و بهبود شایستگی رفتاریشان برخوردار باشد و این شایستگی ها شامل: رهبری، مشارکت و انگیزه، خودکنترلی، قاطعیت، آرامش، خلاقیت، مذاکره، مشورت، تعارض و بحران، درک ارزش ها، کارایی، اصول اخلاقی می باشد.

شایستگی های ساختاری – محیطی در سطح B:

کاندیدا باید آمادگی مناسبی در بکارگیری موثر عناصر شایستگی ساختاری – محیطی در یک پروژه پیچیده داشته باشد. این شایستگی ها شامل: پروژه محوری، طرح محوری، سبد پروژه محوری، اجرای پروژه، طرح و سبد پروژه، سازمان دائمی، کسب وکار، سیستم ها، محصولات و فناوری، مدیریت کارکنان، سلامتی، امنیت، ایمنی و محیط زیست، تامین مالی، قوانین و مقررات می باشد.

منبع:

http://www.ipma.world/certification

Book: ICB / IPMA competence baseline version 3

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا