مقالات کارگشا

در استخدام نیروی انسانی برای کارگاه ساختمانی به چه مواردی توجه کنیم؟

در زمان استخدام نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی، گزینش افراد و برگزیدن نیروی انسانی لایق، وظیفه سرپرست کارگاه می باشد.
یک کارگاه ساختمانی ازتجهیز کارگاه تا برچیدن کارگاه نیاز به نیروی انسانی ثابت و موقت متفاوتی دارد.
چارت اداری کارگاه معمولاً شامل بخش نیروهای انسانی اداری و نیروهای فنی اجرایی می باشد. یک کارگاه ساختمانی ازتجهیز کارگاه تا برچیدن کارگاه نیاز به نیروهای ثابت و موقت متفاوتی دارد.

بخش های اداری که توسط نیروهای غیر فنی اداره می شود شامل:

  • امور مالی و تنخواه گردان
  • پشتیبانی و خرید
  • آبدارخانه و آشپزخانه

بخش های اداری که توسط نیروهای فنی اداره می شود شامل:

این بخش ها در هر کارگاه بنا به حجم کاری تعداد افراد با عناوین بالا تعریف می شوند.

استخدام نیروی ساختمانی

در کارگاه های بزرگ و کوچک این عناوین بیشتر و کمتر نیز می شوند، تا جایی  که در یک کارگاه ساختمانی کوچک شامل: یک مجتمع 20 تا 40 واحدی با یک سرپرست کارگاه و یک مسئول امور اداری و یک نگهبان اداره می شود، که در چنین کارگاه هایی وظایف بخش فنی را مهندس سرپرست کارگاه و وظایف بخش اداری را، مسئول امور اداری انجام میدهد.

پس از تأمین نیروی ثابت فنی و اداری، باید عملیات ساختمانی پشت سرهم یا موازی با هم اجرا شوند تا پروژه ساختمانی به اتمام برسد، لذا در قالب قراردادهای مقاطعی و نیروهای روزمزد، کارگاه جهت اجرای عملیات، تأمین نیرو می شود.
یک سرپرست کارگاه با تجربه، همیشه از تمام نیروهای انسانی و فنی و اداری که جهت استخدام به کارگاه مراجعه می کنند، آدرس و شماره تماس می گیرد و در دفتر مخصوص ثبت می نماید.

اسنخدام نیروی ساختمانی

لذا نیروهای انسانی فنی و اداری در کارگاه به دلیل سختی و حساسیت به وفور از ادامه کار صرف نظر کرده و انصراف می دهند و یا به علت عدم تسلط به امور محوله با آنها پایان همکاری داده می شود.

لذا جهت جلوگیری از اتلاف زمان همیشه باید برای نیروهای مشغول به کار، جایگزین باشد.

لازمه تأمین نیروی انسانی با تجربه خوب و مرتبط، گزینش صحیح و اصولی آنها است که این وظیفه سرپرست کارگاه می باشد.

تصدی های حساسی مانند مسئول خرید کارگاه، انباردار و حفاظت فیزیکی باید بصورت ویژه گزینش و در حین انجام وظیفه دائماً تحت کنترل باشند.

استخدام نیروی ساختمانی

سرپرست و تکنسین کارگاه توانایی فنی لازم جهت اداره امور فنی کارگاه را خواهند داشت، زیرا اگر غیر اینصورت باشد، کیفیت اجرای عملیات پایین می آید.

چنانچه کنترل های فنی بدرستی صورت نگیرد و عملیات اجرایی مطابق مندرجات قراردادهای کارگاهی پیش نرود، امکان به طول انجامیدن مقاطع کاری وجود دارد که در اینصورت منجر به تأخیر غیرمجاز در اجرای قرارداد در مدت مقرر خواهد شد.

این مطلب ادامه دارد…

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا