مقالات کارگشا

بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه

منظور از حمل مصالح در فهرست بها چیست؟

همانگونه که از ظاهر کلمات مشخص است، منظور از حمل مصالح عبارت است از بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در محل مصرف می باشد. ولی این مفهوم کلی که انتظار می رود در خصوص همه مصالح مورد استفاده در احداث یک ساختمان، راه و … مورد استفاده باشد، در مباحث مربوط به صورت وضعیت و آیتم های فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، با اندکی ملاحظات مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق مقدمه فصل 28 (فصل حمل و نقل) فهرست بهای ابنیه، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه تا فاصله 30 کیلومتری و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف در قیمت ردیف های فصول فهرست بها منظور گردیده است. بنابراین منظور از حمل مصالح به کارگاه، حمل مازاد بر 30 کیلومتر است که فقط به برخی مصالح تعلق می گیرد و در خصوص مابقی مصالح حتی با مسافت حمل بیشتر از 30 کیلومتر نیز، آیتم های فصل حمل و نقل قابل محاسبه و پرداخت نیست.

آیتم های فصل حمل و نقل به چه مصالحی تعلق می گیرد؟

برای بررسی آیتم هایی که مشمول پرداخت هزینه حمل می گردند، باید این موضوع را در خصوص هر یک از رشته ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد. در برخی از فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، فصلی مجزا به اسم فصل حمل و نقل وجود ندارد و در این رشته ها هزینه های حمل تماماً در دل آیتم های فصول مختلف منظور گردیده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای انجام نمی شود.

اسامی فهارس بها فاقد فصل حمل و نقل

همانگونه که استحضار دارید، فصل حمل و نقل از جمله فصولی است که در اکثر فهارس بهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد و هزینه های حمل نیز از این طریق محاسبه و پرداخت می گردد. در این میان برخی از فهارس بهای منتشر شده فاقد فصل حمل و نقل می باشد و صرفاً حمل مصالح در برخی فصول محاسبه و پرداخت می گردد. این فهارس بها شامل 6 رشته به شرح لیست زیر می باشند:

 1. فهرست بها رشته تاسیسات برقی
 2. فهرست بها رشته تاسیسات مکانیکی
 3. فهرست بها رشته آبیاری تحت فشار
 4. فهرست بها رشته چاه (در این فهرست بها هزینه حمل لوله های فولادی در فصل تجهیز کارگاه منظور گردیده است)
 5. فهرست بها رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
 6. فهرست بها رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری

بنابراین در 11 رشته فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1396، فصلی برای محاسبه هزینه حمل مصالح در نظر گرفته شده است که به بررسی هر یک می پردازیم.

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای ابنیه

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته ابنیه به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات مربوط فصل هفتم (کارهای فولادی با میلگرد) و فصل نهم (کارهای فولادی سنگین)
 2. قطعات فولادی سرد گالوانیزه شده
 3. سیمان
 4. آجر
 5. بلوک سفالی
 6. بلوک بتنی سبک
 7. آسفالت
 8. جدول های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی
 9. کفپوش های بتنی پیش ساخته
 10. مصالح سنگی (شن، ماسه، مخلوط شن و ماسه، سنگ قلوه، سنگ لاشه و توونان)
 11. توونان (مصالح رودخانه ای)، اساس و زیر اساس
 12. آب (حمل آب فقط برای شستشو و ضد عفونی کردن یا آزمون آب بندی واحدهای فرآیندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و مخازن ذخیره آب تعلق می گیرد و نسبت به مازاد بر 2 کیلومتر تا 50 کیلومتر محاسبه و پرداخت می گردد)

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه حمل مصالح زیر نیز در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل خاک ناشی از خاکبرداری دستی و یا ماشینی، نخاله های ساختمانی و مصالح ناشی از تخریب و سوراخکاری بتن با ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.

شایان ذکر است که حمل در فصل حمل و نقل فهرست بهای ابنیه شامل حمل زمینی و دریایی می باشد.

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات (پروفیل های فولادی، میلگرد، کابل های سیستم پیش تنیدگی)
 2. سیمان (و جداول ماشینی پرسی طبق توضیحات فصل سیزدهم)
 3. قیر

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل خاک ناشی از خاکبرداری دستی و یا ماشینی، نخاله های ساختمانی و مصالح ناشی از تخریب و سوراخکاری بتن با ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.
 2. مصالح قرضه خاکریزی (خاکریزی معمولی و یا سنگی)
 3. حمل برای دپوی مصالح نامناسب
 4. حمل آب برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصول عملیات خاکی، عملیات بنایی با سنگ، بتن درجا
 5. آهک
 6. حمل بتن با تراک میکسر طبق ردیف های فصل بتن درجا
 7. مصالح سنگی بتن (شن و ماسه) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصل بتن درجا، بتن پیش ساخته
 8. مصالح سنگی آسفالت ( رودخانه ای و یا کوهی)
 9. مصالح بنایی سنگی (سنگ لاشه، سنگ مالون، قلوه سنگ) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصل عملیات بنایی با سنگ
 10. قشرهای تقویتی با مصالح توونان برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر طبق ردیف های فصل 14 پرداخت می شود.
 11. زیر اساس (رودخانه ای و یا کوهی) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر طبق ردیف های فصل 14 پرداخت می شود.
 12. اساس (رودخانه ای و یا کوهی) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر طبق ردیف های فصل 14 پرداخت می شود.
 13. مصالح بالاست برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر طبق ردیف های فصل 14 پرداخت می شود.
 14. مصالح سنگی آسفالت (رودخانه ای یا کوهی) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر طبق ردیف های فصل 15 پرداخت می شود.

شایان ذکر است که حمل در فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه شامل حمل زمینی، ریلی و دریایی می باشد.

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای راهداری

هزینه حمل ماشین آلات از محل راهدارخانه تا محل انجام عملیات از ردیف های فصل حمل و نقل پرداخت می شود. سایر هزینه های حمل، تنها برای مواردی که در مقدمه فصل ها تعیین شده است، بر حسب مورد از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین یا فصل حمل و نقل پرداخت می شود.

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته راهداری به شرح زیر می باشد:

 1. حمل درون کارگاهی ماشین آلات راهداری که شامل حمل ماشین آلات راهداری از راهدارخانه (محل استقرار) به پای کار می باشد
 2. آهن آلات شامل پروفیل های فولادی، میلگرد، کابل های سیستم تنیدگی
 3. سیمان
 4. قیر
 5. بارگیری، حمل و باراندازی مصالح خاص شامل حمل ادوات و تجهیزات حساس، قطعات فلزی مونتاژ شده و انواع گونه های گیاهی
 6. مصالح ساختمانی حجمی مانند پل، بهمن گیر، پایه تابلو و نظایر آن، گابیون (در این ردیف ها کل حجم اشغال شذه ملاک اندازه گیری می باشد)

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل خاک ناشی از تخریب، خاکبرداری دستی و یا ماشینی، زهکشی، جمع آوری و دفع آبهای سطحی با ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد
 2. حمل آب برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصول عملیات خاکی، عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی، احداث و مرمت ابنیه بتنی، زیر اساس و اساس
 3. مصالح سنگی (قلوه و لاشه) و ماسه برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصل عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 4. مصالح سنگی بتن (شن و ماسه) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصل احداث و مرمت ابنیه بتنی از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 5. قشرهای تقویتی با مصالح توونان برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 6. زیر اساس (رودخانه ای و یا کوهی) برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 7. اساس (رودخانه ای و یا کوهی) برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 8. مصالح سنگی آسفالت برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای خطوط انتقال آب

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته خطوط انتقال آب به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد و پروفیل های فولادی متداول و ورقهای تقویتی
 2. سیمان
 3. مصالح سنگی شامل شن، ماسه، ماسه سیلیسی برای اندود داخلی لوله، سنگ قلوه، سنگ ریشه دار، مصالح زهکشی، اساس و زیر اساس (بهای حمل مصالح سنگی طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد)
 4. لوله ها (برای تعداد کل شاخه لوله حمل شده و بر اساس متر طول مفید هر شاخه در لوله گذاری) و لوله های بتنی مسلح
 5. متعلقات – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 6. شیر ها – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 7. اتصالی ها – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 8. پله و قاب و دریچه چدنی – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1.  حمل خاک ناشی از خاکبرداری دستی و یا ماشینی با ردیف های فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پرداخت می گردد

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای شبکه توزیع آب

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته شبکه توزیع آب به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد و پروفیل های فولادی متداول و ورقهای تقویتی
 2. سیمان
 3. مصالح سنگی شامل شن، ماسه، سنگ قلوه، سنگ ریشه دار، مصالح زهکشی، اساس و زیر اساس (بهای حمل مصالح سنگی طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد)
 4. لوله ها شامل لوله های آزبست سیمان، چدنی نشکن (داکتیل)، فایبر گلاس (G.R.P)، پلی اتیلن
 5. متعلقات – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 6. شیر ها – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 7. اتصالی ها – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 8. پله و قاب و دریچه چدنی – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1.  حمل خاک ناشی از خاکبرداری دستی و یا ماشینی با ردیف های فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پرداخت می گردد

 بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد و پروفیل های فولادی متداول و ورقهای تقویتی
 2. سیمان و آهک
 3. مصالح سنگی شامل شن، ماسه، سنگ قلوه، سنگ ریشه دار، مصالح زهکشی، اساس و زیر اساس، آهک (بهای حمل مصالح سنگی طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد)
 4. لوله ها شامل لوله های آزبست سیمان، بتنی و فایبر گلاس (G.R.P) فاضلابی، بتنی یا بتن پلیمری فاضلابی مخصوص لوله رانی، یو پی وی سی (UPVC)، پلی اتیلن فاضلابی، پلی اتیلن فاضلابی مخصوص لوله رانی
 5. اتصالی ها – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد
 6. پله و قاب و دریچه چدنی – طبق ردیف های سیمان و آهن آلات پرداخت می گردد و از این بابت ردیف جداگانه ای وجود ندارد

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1.  حمل خاک ناشی از خاکبرداری دستی و یا ماشینی با ردیف های فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پرداخت می گردد

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای آبیاری و زهکشی

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته آبیاری و زهکشی به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد و پروفیل های فولادی متداول و ورقهای تقویتی
 2. سیمان و آهک
 3. لوله ها شامل لوله های پلاستیکی
 4. کانال های نیم لوله بتنی پیش ساخته
 5. حمل لوله و قطعات پیش ساخته بتنی (در این مورد فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر محاسبه و پرداخت می گردد)
 6. لوله های زهکش مربوط به فصل زهکش ها و جمع کننده های زیرزمینی

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل خاک ناشی از تخریب، خاکبرداری دستی و یا ماشینی، زهکشها و جمع کننده های زیرزمینی فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد
 2. حمل آب برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصول عملیات خاکی، عملیات بنایی با سنگ، بتن درجا و ردیف های گروه های 5 الی 9 فصل بتن پیش ساخته از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 3. حمل مصالح سنگی (شن، ماسه، سنگ قلوه و سنگ لاشه، مصالح فیلتر) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصول عملیات بنایی با سنگ، بتن درجا، ردیف های گروه های 5 الی 9 فصل بتن پیش ساخته و فصل زهکش ها و جمع کننده های زیرزمینی از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته انتقال و توزیع آب روستایی به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد و پروفیل های فولادی متداول و ورقهای تقویتی
 2. سیمان 

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل خاک ناشی از خاکبرداری ماشینی از ردیف های فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پرداخت می گردد
 2. هزینه های ناشی از صعوبت بارگیری و حمل دستی انواع مصالح مانند شن، ماسه، بتن، آجر، خاک، زیر اساس، اساس، نخاله های حاصل از خاکبرداری، انواع لوله و همچنین کلاف لوله های پلی اتیلن از ردیف های فصل عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری پرداخت می شود. البته محاسبه احجام مربوط نیز دارای روشی است که در متن فهرست بها درج گردیده است.

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته ساخت و ترمیم قنات به شرح زیر می باشد:

 1. میلگرد
 2. سیمان و آهک
 3. لوله های آزبست سیمان، لوله های پلی اتیلن
 4. متعلقات از ردیف های حمل میلگرد و سیمان پاکتی پرداخت می شود
 5. شیرها از ردیف های حمل میلگرد و سیمان پاکتی پرداخت می شود
 6. اتصالی ها از ردیف های حمل میلگرد و سیمان پاکتی پرداخت می شود
 7. مصالح حفاظت لوله ها از ردیف های حمل میلگرد و سیمان پاکتی پرداخت می شود
 8. پله و قاب و دریچه از ردیف های حمل میلگرد و سیمان پاکتی پرداخت می شود

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل خاک مربوط به فصل تخریب و عملیات خاکی با دست با ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد
 2. حمل خاک مربوط به فصل عملیات خاکی با ماشین با ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد
 3. مصالح سنگی (فیلتر، سنک قلوه و لاشه) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصل عملیات بنایی با سنگ، اندود و بندکشی  عایق کاری از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود
 4. مصالح سنگی بتن (شن و ماسه) برای فاصله بیشتر از یک کیلومتر در فصل کارهای بتنی از ردیف های فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود

بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای سد سازی

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته سد سازی به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد، پروفیل های فولادی و ورق های تقویتی
 2. سیمان
 3. بنتونیت

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل آب در فصل اول (عملیات خاکی و تخریب) برای حمل مازاد بر 5 کیلومتر از ردیف های حمل آب در همین فصل پرداخت می گردد.
 2. حمل آب برای ردیف های تزریق در فصل چهارم (چالزنی، تزریق و دیوار آب بند) برای حمل مازاد بر 5 کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.
 3. حمل آب در فصل هفتم (کارهای بتنی) برای حمل مازاد بر 5 کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.
 4. حمل آب در فصل هشتم (عملیات بنایی با سنگ) برای حمل مازاد بر 1 کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد. [شایان ذکر است که این مورد حمل آب با بند 18 کلیات فهرست بهای سد سازی در تناقض است]
 5. حمل خاک (شامل مصالح پوسته رودخانه ای بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن [پس از تولید] و مصالح حاصل از حفاری در زمین های غیر سنگی) در فصل اول (عملیات خاکی و تخریب) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف های حمل خاک در همین فصل پرداخت می گردد.
 6. حمل مصالح و مواد حاصل از حفاری در فصل دوم (عملیات حفاری در فضای بسته) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.
 7. حمل ماسه و مصالح سنگی شاتکریت در فصل سوم (عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوح) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.
 8. حمل شاتکریت در فصل سوم (عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوح) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف حمل بتن در فصل کارهای بتنی پرداخت می گردد.
 9. حمل ماسه در فصل چهارم (چالزنی، تزریق، دیوار آب بند) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.
 10. حمل مصالح سنگی بتن (شن و ماسه) در فصل هفتم (کارهای بتنی) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.
 11. حمل بتن در فصل هفتم (کارهای بتنی) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف حمل بتن در همین فصل پرداخت می گردد.
 12. حمل مصالح سنگی و ماسه در فصل هشتم (عملیات بنایی با سنگ) برای حمل مازاد بر 1000 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی و تخریب پرداخت می گردد.

 بررسی مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل و نقل در فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی

مصالح مشمول پرداخت هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فهرست بها رشته آبخیزداری و منابع طبیعی به شرح زیر می باشد:

 1. آهن آلات شامل میلگرد، پروفیل های فولادی و ورق های تقویتی
 2. سیمان و آهک
 3. لوله های بتنی
 4. قیر فله
 5. مالچ نفتی

علاوه بر موراد فوق الذکر، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح زیر نیز از ردیف های مندرج در فصول مربوط به خود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می گردد:

 1. حمل آب در فصل ششم (عملیات خاکی با ماشین) برای حمل مازاد بر 1 کیلومتر از ردیف های حمل آب در همین فصل پرداخت می گردد.
 2. حمل آب در فصل هفتم (عملیات سنگی و بنایی با سنگ) برای حمل مازاد بر 1 کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.
 3. حمل آب در فصل یازدهم (بتن و کارهای بتنی) برای حمل مازاد بر 1 کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.
 4. حمل مصالح حاصل از تخریب در فصل اول (پاکسازی و آماده سازی بستر کار) طبق ردیف های مربوط به حمل خاک از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می شود.
 5. حمل خاک و مصالح رودخانه ای (توونان) در فصل ششم (عملیات خاکی با ماشین) برای حمل مازاد بر 500 متر از ردیف های حمل خاک در همین فصل پرداخت می گردد.
 6. حمل مصالح سنگی، فیلتر و ماسه در فصل هفتم (عملیات سنگی و بنایی با سنگ) برای حمل مازاد بر 1000 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.
 7. حمل مصالح سنگی بتن (شن و ماسه) در فصل یازدهم (بتن و کارهای بتنی) برای حمل مازاد بر 1000 متر از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.
 8. حمل خاک و سنگ ناشی از عملیات خاکی در فصل دوازدهم (عملیات حفاری چاه و گمانه زنی) از ردیف های حمل خاک در فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد.
 9. حمل نهاده های کشاورزی و حمل دستی مصالح از قبیل نهال و … از ردیف های فصل پانزدهم (حمل نهاده های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح)
 10. حمل چوب آلات و مقطوعات از ردیف های فصل شانزدهم (بهره برداری و جنگلداری)

 تعیین مسافت حمل مصالح

مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازی است. در مورد راه هایی که در دفترچه یاد شده مسافتی برای آن ها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله طبق نظر مهندس مشاور مسافت آن ها تعیین می شود.

برای آگاهی علاقمندان، لینک اتصال به وبسایت اطلاع رسانی مرکز مدیریت راه های کشور در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار داده شده است تا برای استعلام فاصله و نقشه ارتباطی بین شهرهای مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می توانید دفترچه مسافت راه های وزارت راه و شهرسازی را با عنوان کتاب اطلس جاده های ایران از کتاب فروشی های معتبر و یا از واحد انتشارات سازمان حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی تهیه نمایید.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منبع : دپارتمان متره و برآورد سامانه جامع صنعت ساختمان

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

 1. ایا کارفرما حق داره فصل ۲۸ مربوط به حمل را حذف کنه ؟ توی اسناد نوشتند هیچ هزینه ای بابت حمل قابل پرداخت نیست . در صورتی که قرارداد براساس فهرست بها منعقد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا