مقالات کارگشا

معرفی ترکیب بارها در طراحی سازه به روش حالات حدی و تنش مجاز

یکی از قابلیت‌های برنامه ETABS طراحی سازه‌های فولادی است. کنترل ضوابط لرزه‌ای سازه‌ها در این نرم‌افزار براساس آیین‌نامه‌های مختلفی انجام می شود. در ویرایش چهارم مبحث دهم، به طور کلی روش تنش مُجاز حذف شده و روش حالات حدی به عنوان تنها روش طراحی معرفی شده است که انطباق خوبی با ضوابط آیین‌نامه AISC360-10 دارد.

ترکیب بارهای حالات حدی آیین نامه AISC

در صورت وجود بارهای دیگر مانند باران، برف، حرارت و سایر بارها، ترکیب بارها برای این حالات ایجاد نشده و بایستی توسط کاربر ایجاد شوند.

(ASCE 2.3.2-1)

1.4 DL

(ASCE 2.3.2-2)

1.2 DL + 1.6 LL

(ASCE 2.3.2-6)

0.9 DL ± 1.6 WL

(ASCE 2.3.2-3)

1.2 DL ± 0.8 WL

(ASCE 2.3.2-4)

1.2 DL ± 1.6 WL + 1.0LL

(ASCE 2.3.2-5)

1.2 DL ± 1.0 EL

(ASCE 2.3.2-5)

1.2 DL ± 1.0 EL + 1.0 LL

(ASCE 2.3.2-7)

0.9 DL ± 1.0 EL

برای طراحی به روش تنش مجاز ترکیب بارهای زیر تولید می‌شوند (در صورت تعریف حالات بار):

(ASCE 2.4.1-1)

1.0 DL

(ASCE 2.4.1-2)

1.0 DL + 1.0 LL

(ASCE 2.4.1-5)

1.0 DL ± 1.0 WL

(ASCE 2.4.1-6)

1.0 DL ± 0.75 WL + 0.75 LL

(ASCE 2.4.1-7)

0.6 DL ± 1.0 WL

(ASCE 2.4.1-5)

1.0 DL ± 0.7 EL

(ASCE 2.4.1-6)

1.0 DL ± 0.75(0.7 EL) + 0.75 LL

(ASCE 2.4.1-7)

0.6 DL ± 0.7 EL

برنامه بطور خودکار قادر به اعمال اثرات لرزه‌ای شامل ضریب افزونگی سازه است (ASCE 12.4.3). ترکیب بارهای تشدید یافته بطور خودکار توسط برنامه بصورت زیر ایجاد می‌شوند.

(ASCE 12.4.3.1)

Ehm=W0QE

(ASCE 12.4.3.1)

Ev=0.2SDSD

که رابطه فوق 0W ضریب اضافه مقاومت (جدول 10-3-2-2 مبحث دهم و یا در ASCE 7-05، جدول 12.2-1 را ببینید)، SDS شتاب طیفی در دوره تناوب کوتاه براساس تعریف بخش 11.4.4 آیین‌نامه ASCE7-05 است. بدین ترتیب ترکیب‌های بارگذاری لرزه‌ای برای روش حالات حدی بصورت زیر است:

(ASCE 12.4.3.2)

(0.9 – 0.2SDS)DL ± W0QE

(ASCE 12.4.3.2)

(1.2 – 0.2SDS)DL ± W0QE + 1.0LL

 در روش تنش مجاز بصورت زیر است:

(ASCE 12.4.3.2)

(1.0 – 0.14SDS)DL ±0.7 W0QE

(ASCE 12.4.3.2)

(1.0 + 0.105SDS)DL ±0.75(0.7 W0QE) + 0.75LL

(ASCE 12.4.3.2)

(0.6 – 0.14SDS)DL ±0.7 W0QE

نمایید که نیروی زلزله حاصل در ویرایش سوم 2800 در سطح تنش‌های مجاز و ویرایش چهارم 2800 براساس سطح تنش‌های نهایی تنظیم شده است. برای انتقال نیروی زلزله از سطح تنش مُجاز به حالات حدی، بایستی آن را در 1/4 ضرب نمایید. در مبحث ششم، نیروی زلزله قائم در نظر گرفته نشده است. بنابراین ضریب 0.2SDS را می‌توان صفر در نظر گرفت.

تهیه و تنظیم: مهدی علیرضایی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا