مقالات کارگشا

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

بهتر است مطالب زیر را برای درک مطلب این محتوا در اولویت قرار دهید:

نورپردازی، کیفیت فضاهای شهری و راهکارهای اجرایی

گردشگری داخلی؛ از اقتصاد تا معماری

در این مطلب می خوانید:

اهمیت گردشگری شهری

جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی

اهمیت جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی

نورپردازی مطلوب در ساعات شب علاوه بر خلق مناظر زیبا و جذاب در شهر، باعث تقویت انگیزه ی حضور در فضاها و مکان های شهری می شود که این امر مقدمات جذب گردشگر و بازدید کنندگان از شهر در شب را فراهم می نماید. اتفاقی که در حال حاضر در شهرها مشاهده می شود این است که به نقش عملکردی و کارکردی نورپردازی برای تقویت گردشگری شهری و جذب گردشگر توجه بسیار زیادی شده است، به گونه ای که شهرها در خصوص خلق مناظر شبانه ی مطلوب با یکدیگر در رقابت هستند.   

در این راستا تلاش می شود اهمیت گردشگری شهری و جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی بررسی شود. در نهایت راهکارهای اجرایی برای جلب نظر و ترغیب گردشگران برای حضور در فضاهای شهری و توجه به نیازهای آن ها و رفع این نیازها از طریق نورپردازی مناسب و صحیح به منظور ایجاد محیطی مناسب در ساعات تاریکی هوا ارائه گردد.  

قبل از هر چیز تعریفی مختصر در مورد نورپردازی لازم است و اینکه بدانیم نورپردازی چیست؟

نورپردازی به ترکیب‌بندی کلی نما شکل می‌دهد، نورپردازی می‌تواند حس ما از شکل و بافت اشیای نمایش داده شده را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر به توپی از پهلو نور بتابد یک نیم دایره خواهیم دید و اگر از جلو به آن نور بخورد، گرد به نظر خواهد رسید.

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

اهمیت گردشگری شهری

گردشگری مخصوصاً گردشگری شهری سهم قابل توجهی در توسعه و پیشرفت شهرها و مناطق شهری بر عهده دارد؛ و به عنوان یکی از پایه های اقتصاد به شمار می آید. برای این منظور باید در نظر داشت که جاذبه ها و خدمات دو بخش اصلی برای جذب گردشگر هستند؛ با تأکید بر جاذبه ها می توان شرایطی فراهم نمود که با کمترین امکانات و خدمات گردشگر بیشتری جذب نمود.

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی

با در نظر گرفتن اینکه ساعات تاریکی شب نیمی از عمر مفید شهرها در طول شبانه روز به حساب می آید، نورپردازی مطلوب و مناسب می تواند مردم برای حضور در فضاهای شهری ترغیب نماید و این امر باعث جذب گردشگران به فضاهای شهری نیز می شود.
بر این اساس نورپردازی به عنوان عاملی مؤثر بر جاذبه ی گردشگری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که امروزه به آن توجه زیادی می شود.
نورپردازی شهر از پتانسیل شکل بخشی فضایی متفاوت شهر در هنگام شب برخوردار است. از طریق نورپردازی شهری مطلوب، می توان نقاط قوت ساختار شهر را، جلوه ای افزون بخشید و از این طریق بر جذابیت های شهری افزود و در کنار نورپردازی های زیبا، جداره ها، بدنه ها و نماهای نا مناسب شهری را با تاریک نگه داشتن و عدم نورپردازی حذف نمود، این موضوع خود باعث جذابیت های بیشتر در فضاهای شهری می شود که گردشگران بیشتری را جذب می کند.  

در این زمینه مطالب زیر را هم مطالعه نمایید:

نورپردازی در معماری

نورپردازی سینما

نورپردازی کنسرت

نورپردازی مجالس

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

اهمیت جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی

گردشگری فعالیتی است که علاوه بر تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیار، از مزایای اقتصادی و اشتغال زایی فراوانی برخوردار است و با توسعه ی گردشگری در زمینه های مختلف می توان سطح رفاه زندگی اجتماعی را ارتقا بخشید.

یکی از مؤلفه های اصلی توسعه گردشگری، جاذبه های گردشگری هستند که بهره برداری بهینه و صحیح از آن ها مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش  افزوده در آن ها است که از طریق نورپردازی شهری می توان در ایجاد ارزش و جذابیت بیشتر در جاذبه های گردشگری تأثیر بسیاری گذاشت. نورپردازی شهری، علاوه بر ایجاد مناظر مطلوب شبانه و ایجاد خاطره و تصویر ذهنی مناسب در گردشگران، می تواند با افزایش امنیت و افزایش ساعات گردشگری شهری، البته در صورت بهره گیری مناسب به عنوان جاذبه ی گردشگری مورد بهره برداری قرار گیرد و با تقویت حس دعوت شوندگی فضاهای شهری در ساعات تاریکی هوا گردشگران بسیاری را به سمت این فضاها سوق دهد.

نورپردازی صحیح با ایجاد مناظر زیبا و جذاب از شهر در شب، امکان بازدید گردشگر را در ساعات شبانه نیز فراهم میسازد، که این کار از طریق نورپردازی عناصر تاریخی، فرهنگی، تجاری، تفریحی و … اعم از بناها، حوزه ها، مکان ها و فضاها حتی نورپردازی ها در مناسبت های مختلف که منجر به جذب گردشگر می شود، میسر می شود. در صورتی که کلیه ی نورپردازی ها، به طور سازماندهی شده صورت گیرد و تبلیغات مناسبی در ارتباط با آن انجام شود، می تواند گردشگران بسیاری از سراسر نقاط جهان جذب نماید. ارزش اقتصادی جذب گردشگران موجب رونق اقتصادی شهر در مقیاس های مختلف شهری می شود. به عنوان مثال جشنواره نور شهر لیون در فرانسه، که در واقع نمایشی از هنر، خلاقیت و مهارت نورپردازان این شهر در ابعاد مختلف است که گردشگران بسیاری را از سراسر جهان را برای مشاهده ی نورپردازی ها جذب می کند.  

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

نتیجه گیری

گردشگری و جذب گردشگر تأثیر فراوانی در رشد و توسعه ی ابعاد شهر در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … دارد، و با در نظر گرفتن اینکه ساعات شب به عنوان نیمی از عمر مفید شهرها در طول شبانه روز به شمار می آیند، ضرورت توجه به نورپردازی و بهره گیری بهتر از این زمان را بیشتر می کند که بتوان فضاها و مکان های جذاب تری ایجاد نمود.  

از اقدامات اساسی در این خصوص نورپردازی صحیح و مطلوب است. نورپردازی مطلوب به گردشگران و بازدیدکنندگان از شهر و فضاهای شهری در ساعات شب این فرصت را می دهد تا مناظر شاخص، ویژه و عناصر حائز اهمیت که برجسته شده اند را مشاهده کنند و سایر مناظر نامطلوب که در تاریکی محو شده اند، به عبارت دیگر نازیبایی هایی که در طول روز دیده می شوند در شب به چشم نیایند. نورپردازی مطلوب علاوه بر بهبود کیفیت زندگی شهری، باعث توسعه  ی گردشگری شهری نیز می شود بر این اساس خود به عنوان جاذبه ی گردشگری به شمار می آید. کلیه ی فضاهایی که پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارند، نباید فقط در ساعات روز فعال باشند، بلکه می توان با نورپردازی های صحیح فضاهایی خلق نمود که در شب جذابیت های این فضاها بیشتر شود و افراد تمایل بیشتری برای حضور در این فضاها داشته باشند.

بر این اساس یکی از وظایف اساسی نورپردازان شهرها و طراحان شهری پرداختن به مقوله ی نورپردازی شهرها در شب به صورت مطلوب با هدف خلق محیطی مناسب است که خود منجر به جذب گردشگر می شود. شایان ذکر است همواره باید توجه نمود کلیه ی عناصر و فضاهای شاخص شهری که پتانسیل بالایی در جذب گردشگر دارند، جزئی از کلیت شهر محسوب می شوند، بر این اساس در نظرگیری جایگاه این عناصر در شهر نقش بسزایی در نحوه ی نورپردازی فضاها و عناصر شهری دارد.

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

راهکارهای جذب گردشگر از طریق نورپردازی

در نهایت پیشنهادات به صورت راهکارهای کاربردی و اجرایی در جهت ارتقاء صنعت گردشگری در راستای جذب گردشگر در ساعات شب ارائه می شود:

 1. امکان حضور دائمی گردشگران و بازدیدکنندگان در فضاهای شهری
 2. تأکید بر سبک خاص معماری ساختمان ها و بناها به خصوص در بخش های گردشگری شهر
 3. ایجاد چشم اندازهای زیبا از طریق نورپردازی به خصوص در مکان های اقامت گردشگران
 4. تأکید بر نورپردازی نقاط عطف، نشانه ها، مسیرهای عبوری و مناطق جاذب جمعیت در شهر
 5. برقراری ارتباط میان عناصر حائز اهمیت تاریخی، فرهنگی از طریق نورپردازی این عناصر و مسیرهای ارتباطی میان آن ها
 6. تأکید بر نقاط عطف شهر به منظور تشویق مردم برای حضور در فضا
 7. نورپردازی به منظور شاخص نمودن عناصر تاریخی، فرهنگی اعم از بناها، حوزه ها و …
 8. تقویت پتانسیل های موجود در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای گردشگران و بازدیدکنندگان در شب
 9. نورپردازی نقاط فعال فضاهای شهری در شب
 10. تأکید بر نورپردازی مراسم و رویدادهای خاص و مناسبت های ویژه
 11. تأکید بر نورپردازی جنبه های خاص و منحصر به فرد محیط مانند مسیرهای تاریخی، بناهای خاص در راستای ایجاد ارزش افزوده ی اقتصادی بیشتر
 12. استفاده از تجهیزات خاص نورپردازی در راستای افزایش سرزندگی در فضا (رنگ نور، شدت نور، جهت نور و …)
 13. نورپردازی رستوران ها، کافی شاپ ها و مراکز خرید
 14. نورپردازی منطبق با اوقات شبانه روز و تغییرات فصول
 15. بهره گیری از فناوری روز دنیا در زمینه ی نورپردازی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
 16. جلوگیری از افراط در نورپردازی و هزینه های روشنایی بیش از حد در شب
 17. شاخص سازی محل های جاذب جمعیت و مکان هایی برای حضور افراد از طریق نورپردازی
 18. بهره گیری از روش های نوین در نورپردازی جشن ها و مناسبت ها

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

مطالب پیشنهادی تکمیلی

نورپردازی سه بعدی در مناسبت ها: آنچه نیاز دارید بدانید

طرح جامع نورپردازی شهری برای چه کسانی تهیه می شود؟ (بررسی مخاطبان+راهکارهای اجرایی)

جذب گردشگر در شب به وسیله نورپردازی (راهکارهای اجرایی)

اگر این مطلب را دوست داشتید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قطعا در این مورد مطالب بیشتری منتشر خواهیم کرد.

 

منابع
1.    پاکزاد، جهانشاه؛ سوری، الهام (1391). راهنمای نورپردازی مکان های شهری. تهران: انتشارات آرمان¬شهر، چاپ اول.
2.    مجتبی زاده، عاطفه؛ بیات، الهام (1393). ارائه ی کیفیت های طراحی شهری در جهت جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی. دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران، تهران. 
3.    غلامحسینی، رحیم و کلانتری، محسن و احمدی، فرزانه(1392). تأثیرگذاری نورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری (مورد مطالعه: کلانشهر شیراز). برنامه¬ریزی منطقه¬ای، سال سوم، بهار، شماره 9، 75-67.
4.    هزار جریبی، جعفر؛ نجفی، ملک¬محمد (1389). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهش¬های شهری و منطقه-ای، سال هفتم، زمستان، شماره هفتم، 70-53.
5.    تقوایی، مسعود و وارثی، حمیدرضا و درکی، افشین (1390). بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان). مطالعات و پژوهش¬های شهری و منطقه¬ای، سال دوم، بهار، شماره هشتم، 18-1.

 

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا