مقالات کارگشا

مدیریت پروژه سبز (GPM)

یکپارچه سازی تفکر سبز 

مدیریت سبز پروژه (Green PM) تفکر در نظر گرفتن محیط زیست در تمام تصمیمات مدیریت پروژه می باشد. راه حل ایجاد "تفکر سبز" در نظر گرفتن این موضوع در همه فرآیندهای مدیریت پروژه است. این فرآیندها شامل:

تنظیم GreenPM با حوزه های دانشی PMBOK

ادغام مدیریت سبز پروژه با مدیریت یکپارچگی:

 بخشی از این ادغام مدیریت برای ترکیب greenthink و کنترل تغییر یکپارچه است. این فرآیندی است که در آن همه تغییرات ارزیابی شده و هنگام تصمیم گیری در سایر تصمیمات مدیریت پروژه تاثیر می گذارد مسائل زیست محیطی به گونه ایی لحاظ می شود که در همه فرآیند های تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد.

GPM

ارتباطات پروژه

بسیاری از مردم بر این باورند که مدیریت ارتباطات مهم ترین فرایندهای مدیریت پروژه است. مطالعات به طور مداوم نشان می دهد که مدیران پروژه حداقل از 5% تا ٪50 از زمان خود را در برخی از ارتباطات صرف می کنند. این شامل ارتباطی است که کلامی و نوشته شده، رسمی و غیررسمی بوده و این در حالیست که بسیاری از فرایندهای دیگر مدیریت پروژه را در بر گرفته و هر یک نیازمند برقراری ارتباطات فعال می باشند.

اولین وظیفه ای که شما در مورد چگونگی سبز شدن در فرایند ارتباطات با آن روبر هستید، کاهش گزارش های کاغذی است. با وجود نظریه دفتر بدون کاغذ، که در دهه های گذشته مطرح شده است، کاغذ هنوز یک رسانه ارتباطی مهم به شمار می رود.

Green think به معنی بررسی مفاهیم سبز در تمام جنبه های ارتباطات، از جمله گزارش وضعیت و جلسات وضعیت می باشد. این تفکر شامل نوع مدیریت شما در نحوه برخورد با مسائل محیطی بوده، اینکه شما چگونه می توانید در گزارشات و صورت وضعیت های خود کمترین آسیب رسانی را به محیط خود بزنید. با این نگرش می توان روش هایی را در نظر گرفت که بر اساس روش های ارتباطی نوین (شبکه های نت، Shere point، و سایر وسائل ارتباطات مجازی) باشد.

مدیریت ارتباطات سبز

مدیریت محدوده

مدیریت محدوده بر مرزهای پروژه تمرکز دارد، شامل فرآیند هایی است که تضمین می کنند، پروژه کارهای موردنیاز را برای تکمیل موفقیت آمیز خود دربر می گیرد.
هنگامی که تغییراتی در این محدوده تعیین شده بوجود می آید، تاثیرات زیست محیطی این تغییر را می توان در فرآیند تصمیم گیری علاوه بر تأثیراتی که بر برنامه ریزی و هزینه و زمان خواهد داشت، مورد بررسی قرار داد.

مدیریت زمان

مدیریت زمان، در هر پروژه ایی بر نحوه برنامه ریزی زمانی و کنترل آن و همچنین کنترل تغییر در پروژه می پردازد. حال اگر این برنامه ریزی بر اساس اصول GPM بوده و برنامه ریزی هر فعالیت در حمایت از سیاست های محیط زیست باشد، می توان گام موثری در ایجاد یک پروژه سبز برداشت.

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت تضمین می کند که کیفیت پروژه مطابق با الزامات موردنیاز ذینفعان تعریف شده است و رویکرد فعالانه ای را برای اطمینان از رسیدن به این الزامات به کار می بندد. برای پروژه های سبز، می توانید شرایط لازم برای الزامات سبز مورد علاقه ذینفعان جمع آوری کنید و این موارد را در برنامه مدیریت کیفیت خود برای چگونگی برآورده شدن سطح کیفیت ذینفعان لحاظ کنید. همچنین در نظر گرفتن جنبه های کیفیت محیط زیست در حسابرسی کیفیت پروژه و فعالیت های کنترل کیفیت پروژه مورد توجه قرار گیرد.

اصول مدیریت پروژه سبز

اعمال GreenPM به مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرایند شناسایی ریسک و ارزیابی ریسک بوده که شامل بررسی احتمال وقوع و میزان تاثیر ریسک شناسایی شده و در پی آن پاسخ گویی و کنترل ریسک های مهم پروژه را در بر می گیرد. مدیریت ریسک سبز از جمله شاخصه های مهم در مدیریت پروژه سبز است، که در مرحله شناسایی ریسک های پروژه در نظر گرفته می شود. در این حوزه است که یک مدیر پروژه به بررسی و شناخت مسائل مخرب زیست محیطی پرداخته و در جهت پاسخ گویی، کنترل و مدیریت آن گام بر می دارد. حال با این نگرش می توان شناسایی ریسک جدیدی از پروژه داشت و ریسک هایی که با محیط پروژه در ارتباط بوده و یا ممکن است اثر مخرب داشته و یا حتی در راستای بهبود مسائل محیطی بوده و به فرصت تعبیر می شود را در نظر گرفت.

منبع:

http://www.greenpm.co.uk

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا