دانشنامه ساختمان

ضوابط پارکینگ از سیر تا پیاز نحوه محاسبه ابعاد، تعداد، عرض و شیب رمپ

انواع پاركينگ وسائل نقليه در ساختمان

ضوابط پارکینگ خصوصی: توقف گاه های مختص وسائل نقلیه ساکنان و کاربران در ساختمان ، پارکینگ خصوصی محسوب می گردند.

تامین پارکینگ در زمین هایی با عرض کم 

 • استفاده از رمپ مکانیزه
  این رمپ ها قابلیت دسترسی به دو کد ارتفاعی را فراهم می نماید.
 • استفاده از پارکینگ های مکانیزه
 • چیدمان اتوبوسی یا سوییچی پارکینگ ها

پارکینگ عمومی: توقف گاه های مختص تصرف های عمومی و نیز پارکینگ هائی که امکان استفاده عموم از آنها میسر است، پارکینگ عمومی محسوب می گردند.

نحوه محاسبه پارکینگ در حیاط

بطور کل از مجموع مساحت فضای باز واحد ساختمانی )حیاط( 1/2 آن جهت پارکینگ منظور می شود واین مساحت به ازاء هر 25 مترمربع یک واحد پارکینگ قابل پذیرش خواهد بود ودر صورت کسری شدن عدد صحیح بدون لحاظ کسر کمتر از یک منظور شود . بدیهی است 50 %حیاط که برای فضای باز منظور می شود نباید در مسیر حرکت اتومبیل قرار گیرد .
تبصره :
چنانچه در واحد های جنوبی دسترسی مناسب ومستقیم برای حیاط تامین شود شرایط پارکینگ در حیاط برای واحد های جنوبی نیز قابل پذیرش خواهد بود .

 • درب سواره رو حداقل عرض درب ورودی پارکینگ 3 متر
 • عرض درب می تواند هم عرض رمپ باشد
 • در صورتیکه تامین پارکینگ بیشتر با افزایش عرض درب میسر باشد افزایش عرض درب ورودی تا پنج متر مجاز می باشد.
 • تعداد درب سواره رو در زمین با عرض تا 12 متر یک درب بیش از 12 متر حداکثر دو درب سواره رو
 • تعداد درب سواره رو در زمین با طول تا 30 متر یک درب بیش از 30 متر حداکثر دو درب سواره رو
 • در قطعات یک بر در صورت اتصال حیاط به معبر یک درب سواره رو در حیاط نیز به تعداد فوق افزوده خواهد شد.
 • استفاده از حیاط جهت احداث رمپ پارکینگ در زیر مین بال مانع خواهد بود.

گروه بندی پارکینگ ها

 • پارکینگ کوچک: دارای حداقل سه محل توقف خودرو
 • پارکینگ متوسط: دارای چهار تا حداکثر بیست و پنج محل توقف خودرو
 • پارکینگ بزرگ: دارای بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو
نوع پارکینگ تعداد ماشین حداقل ارتفاع مجاز تا زیر عنصر سازه ای حداقل پهنای معبر و شیبراه ورودی
کوچک 1-3ماشین 2.2 3متر
متوسط 25-4ماشین 2.4 3.5متر
بزرگ بیش از 25 ماشین 2.4 5متر

پارکینگ های مورد نیاز به تفکیک کاربری

شماره نوع موارد سرانه پارکینگ موردنیاز
1 هتل چهار ستاره برای هر چهار تخت 1 محل پارکینگ
2 هتل سه ستاره و کمتر برای هر شش تخت 1 محل پارکینگ
3 بیمارستان برای هر چهار تخت 1 محل پارکینگ
4 کتابخانه موزه مراکز هنری برای هر 100متر زیر بنا 1 محل پارکینگ
5 پارکینگ های ورزشی برای هر 80متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
6 پارکینگ های تفریحی برای هر 300متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
7 سینما و تئاتر برای هر 15 صندلی 1 محل پارکینگ
8 تالار اجتماعات برای هر 80متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
9 استادیوم های ورزشی برای هر 500متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
10 مساجد و ساختمان های مذهبی برای هر 80متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
11 محلی  برای هر 100متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
12 ادارات دولتی  برای هر 70متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
13 انواع خرده فروشی ها برای هر 50 متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
14 دفاتر تجاری و شرکت های خصوصی برای هر 50متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
15 عمده فروشیها و فروشگاه های بزرگ  برای هر 50متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
16 گرمابه ها برای هر 5 نفر-خصوصی 1 محل پارکینگ
17 رستورانها،تالارها،سالن های غذا
خوری
برای هر 25 متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
18 مهدکودك،کودکستان،دبستان برای هر 80 متر مربع زیر بنا  1 محل پارکینگ
19 مدارس عالی و هنرستان ها  برای هر 40متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
20 مدارس راهنمایی و دبیرستانها برای هر 60 متر مربع زیر بنا  1 محل پارکینگ
21 مدارس علمیه برای هر 60 متر مربع زیر بنا 1 محل پارکینگ
22 دانشگاه ها برای هر 15 دانشجو 1 محل پارکینگ
23 پایانه اتوبوس (با محاسبه گاراژ) برای هر 150 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ
24 پایانه اتوبوس(بدون محاسبه گاراژ) برای هر 100 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ
25 کارخانجات صنعتی و موسسات
تولیدی
برای هر 200 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ
26 تعمیرگاه های اتومبیل برای هر 50 متر مربع مساحت زمین 1 محل پارکینگ

ضوابط پارکینگ سوئيچی چیست؟

در پاركينگ های خصوصی به شرط عدم مزاحمت برای خودرو ديگر پيش بينی دو واحد محلتوقف خودرو در پشت سر هم بلا مانع است ، مشروط به آن كه فضای مانور كافی داخل پاركينگ وجود داشته باشد .

طول و دهانه پاركينگ سوئيچی عيناً مشابه پارك اصلی است .
در محاسبه تعداد محل توقف خودروها جهت تعيين گروه پاركينگ، پارک های سوئیچی نيزمنظور می گردند.

نکات طراحی پارکینگ

ضوابط پارکینگ مسکونی

به صورت کلی برای هرماشین 2.5 متر عرض باید در نظر گرفته شود  شود.برای دو ماشین  دو  حالت زیر اتفاق می افتد:

 1. الف)اگر دوطرف پارکینگ دیوار باشد عرض 5متر باید در نظر گرفته شود.
 2. ب)اگر یک طرف پارکینگ دیوار و طرف دیگر ستون باشد عرض 4.75 در نظر گرفته می شود.
 3. برای سه ماشین 2.5 متر به عرض ذکر شده در بالا اضافه می شود.
 4. در صورتی که دو طرف ماشین به دیوار یا ستون مسدود باشد حداقل ابعاد به صورت 3*5 خواهد بود.
 5. اگر بین دو ستون به صورت داخل به داخل 4.5 متر فضا وجود داشته باشد ؛امکان ایجاد دو پارکینگ وجود دارد.

 

ابعاد  ستون ها

 1. در صورتی كه ابعاد ستون ها 40*40 باشد ،فاصله ی آكس به آكس (مركز به مركز ) ستون ها 4.9 متر می باشد.
 2. در صورتی كه فاصله ي بين دو ستون 6.5 متر باشد مي توان بين دو ستون سه اتومبيل قرار داد.
 3. در صورتی كه ابعاد ستون ها 40*40 باشد ،فاصله ی آكس به آكس (مركز به مركز ) ستون ها7.19متر می باشد.
 4. در صورتی كه فاصله ی بين دو ستون 6.5 متر باشد می توان بين دو ستون سه اتومبيل قرار داد.
 5. جهت خروج اتومبيل بايد 5 متر پشت هر ماشين خالي باشد.
 6. اگر ماشين ها كنار ديوار قرار بگيرند ،مي توان ابعاد جاي پارك ماشين را به صورت 6*2 در نظر گرفت.
 7. حالت چيدن پاركينگ ها به صورت L باعث مي شود  با استفاده از هم پوشاني فضاي خالي  بين آن ها جهت ايجاد تعداد پاركينگ بيشتر  و يا جهت ايجاد تاسيسات ،انبار،دستگاه پله و آسانسور استفاده كرد.
 8. مسير آزاد ماشين ها در پاركينگ با حداقل عرض 3 بايد طراحي گردد ،اين مسير مي تواند با فضاي مورد نياز پشت ماشين ها يا فضاي ترددي كنار آن ها همپوشاني داشته باشد.
 9. دستگاه ارتباطات عمودي و رمپ با حالت ضربدري جهت ايجاد حداكثر پاركينگ طراحي گردد.
 10. اگر زيرزمين پاركينگ باشد ،بهتر است دستگاه پله و آسانسور در انتهاي بنا و سمت ديوار هسايه باشد.
 11. اگر پاركينگ طبقه ي همكف باشد بهتر است راه پله در انتهاي زمين قسمت بد زمين باشد.
 12. بهتر است ورودي رمپ از عرض كم طراحي گردد.
 13. درصورتي كه حياط  داشته باشيم  ،بهتر است رمپ داخل حياط طراحي شود.
 14. در قرارگيری پاركينگ ها بايد توجه گردد كه به ازاي هر فاصله ي دو ماشين نيم متر از عرض (n*25) بايد كاسته شود.
 15. در صورتی که محل توقف خودرو در میان ستون هایی باشد که درب سواره بین دهانه مذکور واقع شده، رعایت فواصل مطابق تصاویر الزامی است. (مبنای اندازه گیری در تصاویر فاصله تمام شده پس از نازک کاری می باشد)

ورودی و دسترسی سواره و توقفگاه خودرو

تعداد درب پارکینگ مورد نیاز برای احداث بنا

 1. توقف خودروها در توقفگاه ها نباید مزاحمتی برای باز شدن دربها و استفاده از فضاهای انباری و تاسیساتی و دسترسی به راه پله
  ها ایجاد کند.(4-5-91-9-4)رعایت حداقل عرض عبور در کنار محدوده توقف خودرو جهت دسترسی به فضاهای ارتباطی مشاعات
  مانند راهرو،لابی، راه پله، آسانسور و غیره ،برابر با 80 س.م. و جهت دسترسی به انبار معادل 50 س.م. الزامی است.
 2. عرض مفيد درب ورودی (پشت تا پشت چهار چوب درب)، معبر ورودی و شيب راهه درپاركينگ های بزرگ حداقل شش مترو در پاركينگ های متوسط و كوچك حداقل سه مترمی باشد.
 3. تعداد درب پارکینگ مورد نیاز براساس مصوبات شهرسازی برای هر ملک تنها یک درب پارکینگ می توان تعیین و طراحی کرد.
 4. . تعداد درب های پارکینگ دو باب خواهد شد اگر شرایط خاصی به شکل ذیل برای ملک وجود داشته باشد:
  الف)در ملک با ضلع(بر) بزرگتر از ۲۰ متر
  ب)تجمیع دو ملک به شرط وجود یک ضلع بزرگتر از ۱۴ متر
  ج)تجمیع سه قطعه دربافت فرسوده به شرط ایجاد ضلع ملک بزرگتر از ۱۲ متر
  در صورت تامین نبودن شرایط فوق عوارض درب اضافی از مالک توسط شهرداری اخذ میگردد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

 1. سلام ما یه آپارتمان چهار واحدی هستیم دو واحد پارکینگ داره در سند ذکر شده مقدار پارکینگ یازده متر و هشتاد سانت ما میتونیم دوتا ماشین پارک کنیم شایان ذکر که اگه ما دوماشین پارک کنیم مزاحمتی برای پارکینگ دیگر ندارد لطفاً راهنمای کنید

  1. سلام
   تنها اره حل شما؛ مذاکره و حل و فصل موضوع با همسایگانتان هست. در صورتیکه تمامی افراد تمایل داشته باشند می‌توانید از پارکینگ دوم هم استفاده کنید، در غیر اینصورت چون در سند شما ذکر نشده، امکان استفاده از آن پارکینگ را ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا