مقالات کارگشا

گواهینامه IPMA سطح D (دستیار مدیر پروژه)

سطح D (دستیار مدیر پروژه)

در این سطح تنها دانش مربوط به عناصر شایستگی مورد ارزیابی قرار می گیرد، (از طریق آزمون کتبی).

نقش دستیار مدیر پروژه و الزامات آن:

شرایط ورود:

داشتن تجربه در عناصر شایستگی مدیریت پروژه الزامی نبوده، اما چنانچه داوطلب دانش مدیریت پروژه خود را تا حدودی در عمل بکارگرفته باشد، این موضوع برای وی یک امتیاز تلقی می شود.

شایستگی محوری:

الزام به دارا بودن دانش کافی در مورد کلیه عناصر شایستگی مدیریت پروژه.

سایر الزامات:

  • قادر به اجرای عناصر شایستگی مدیریت پروژه باشد و در بعضی زمینه ها به عنوان کارشناس کار کرده باشد.
  • به عنوان عضو تیم پروژه یا یکی از پرسنل پروژه کار کرده باشد.
  • باید دانش زیادی در زمینه مدیریت پروژه داشته باشد و بتواند آن ها را به کار گیرد.

گواهینامه سطح دستیار پروژه

سطوح شایستگی:

در سطح D کاندیدا باید صرفا آمادگی و دانش مورد نیاز برای بکارگیری عناصر شایستگی را دارا باشد.

شایستگی های فنی در سطح D:

کاندیدا در این سطح از نظر دانش مورد نیاز برای به کارگیری هریک از عناصر شایستگی فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این شایستگی ها شامل: ریسک و فرصت، زمان و فازهای آن، هزینه و تامین مالی، تغییرات، کنترل و گزارشات، ارتباطات، کارتیمی، کیفیت، حل مساله، اهداف و الزامات پروژه، گروه های ذینفع، محدوده و دستاوردها، اطلاعات و مستندسازی، راه اندازی و خاتمه می باشد.

شایستگی های رفتاری در سطح D:

کاندیدا در این سطح از نظر دانش مورد نیاز برای به کارگیری هریک از عناصر شایستگی رفتاری مورد ارزیابی قرار می گیرد. این شایستگی ها شامل: رهبری، مشارکت و انگیزه، خودکنترلی، قاطعیت، آرامش، خلاقیت، مذاکره، مشورت، تعارض و بحران، درک ارزش ها، کارایی و اصول اخلاقی می باشد.

شایستگی های ساختاری – محیطی در سطح D:

کاندیدا در این سطح از نظر دانش مورد نیاز برای به کارگیری هریک از عناصر شایستگی ساختاری-محیطی مدیریت پروژه، مورد ارزیابی قرار می گیرد. این شایستگی ها شامل: پروژه محوری، طرح محوری، سبد پروژه محوری، اجرای پروژه، طرح و سبد پروژه، سازمان دائمی، کسب وکار، سیستم ها، محصولات و فناوری، مدیریت کارکنان، سلامتی، امنیت، ایمنی و محیط زیست، تامین مالی، قوانین و مقررات می باشد.

منبع:

http://www.ipma.world/certification

Book: ICB / IPMA competence baseline version 3

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا