مقالات کارگشا

گواهینامه های IPMA سطح A (راهبر مجموعه پروژه ها)

نقش راهبر مجموعه پروژه ها و الزامات سطح A:

شرایط ورود:

دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه مدیریت سبد پروژه، مدیریت طرح یا مدیریت همزمان چند پروژه که سه سال از آن مربوط به مسئولیت رهبری در مدیریت سبد پروژه شرکت/سازمان یا یک واحد تجاری یا مدیریت طرح های مهم باشد.

شایستگی محوری:

الزام به دارابودن توانایی مدیریت طرح ها و سبد پروژه ها می باشد.

سایر الزامات:

– مسئولیت مدیریت یک سبد پروژه مهم در شرکت/سازمان یا شعبه ای از سازمان و یا مدیریت یک یا چند طرح مهم

– مشارکت در امر مدیریت استراتژیک و ارایه پیشنهاد به مدیریت ارشد، توسعه کارکنان مدیریت پروژه و مربیگری مدیران پروژه

– تهیه و اجرای الزامات، فرایندها، روش های تکنیک ها، ابزارها، کتابچه ها و دستورالعمل های مدیریت پروژه

گواهینامه سطح A

شرایط اصلی برای داوطلب مدیریت طرح یا سبد پروژه (سطح A) عبارتند از:

– مجموعه قابل توجهی از پروژه ها در طرح یا سبد پروژه گنجانده شده و داوطلب مسئول هماهنگی و راهبری آنهاست.

– داوطلب پیشنهادهایی را به هیئت نظارت (یا در صورت لزوم با تصمیم گیری خود) جهت اتخاذ تصمیم در مورد شروع، الویت بندی، تداوم، وقفه و یا خاتمه پروژه های طرح یا سبدپروژه، ارائه می دهد.

– داوطلب مسئول انتخاب و توسعه مستمر الزامات، فرایندها و روش ها، تکنیک ها، ابزارها، آیین نامه ها و راهنماها در سازمان و همچنین پیاده سازی کلی مدیریت پروژه در پروژه های تحت نظرش است.

– داوطلب در زمینه انتخاب، آموزش و استخدام مدیران پروژه تحت نظارت خود تاثیرگذار و یا مسئول بوده و همچنین مسئول ارزیابی و پاداش دهی به آنها می باشد.

– داوطلب مسئول هماهنگی کلیه پروژه های سبد پروژه یا طرح تحت نظارت خود و اطمینان از انطباق آنها با استراتژی های کسب و کار سازمان به همراه پیاده سازی مکانیزم های حرفه ای کنترل و گزارش دهی در مورد پروژه های خود است.

گواهینامه سطح A

سبد پروژه یا طرح باید به اندازه کافی مهم باشد تا بتواند مدرکی مبتنی بر شایستگی ارائه دهد. عوامل مهم در این رابطه عبارتند از:

•    مقدار زمانی که داوطلب به طرح یا سبد پروژه اختصاص می دهد؛
•    تعداد پروژه های فعال؛
•    اندازه ها و انواع مختلف پروژه ها؛
•    پیچیدگی پروژه ها؛
•    تعداد مدیران پروژه و اندازه واحد سازمانی تحت مدیریت؛
•    مقدار سرمایه گذاری سالیانه در طرح یا سبد پروژه؛

گواهینامه سطح A

پیچیدگی پروژه به عنوان شاخصی برای تشخیص و تمایز بین سطوح B و C نیز به کاربرده می شود.

یک پروژه پیچیده تمامی معیارهای زیر را دربر دارد:

الف- درون ساختار یک پروژه پیچیده، زیرسیستم ها یا زیرپروژه ها و عناصر به هم مرتبط بسیاری هستند که با یکدیگر و با محیط سازمانی تعامل دارند.

ب- سازمان های متعددی در پروژه مشارکت داشته و یا واحدهای مختلف یک سازمان ممکن است از پروژه پیچیده منتفع گردیده و یا منابع لازم برای آن را فراهم کنند.

ت- تخصص های مختلف بسیاری در یک پروژه پیچیده مشغول به کار هستند.

ث- مدیریت پروژه پیچیده از فازهای مختلف که گاهی اوقات باهم همپوشانی دارند، تشکیل شده است.

ج- برای مدیریت پروژه های پیچیده نیاز به استفاده از روش ها، تکنیک ها و ابزارهای زیادی است. در واقع بیش از 60 درصد عناصر شایستگی باید در اینگونه پروژه ها به کار گرفته شوند.

سطوح شایستگی:

در سطح A کاندیدا باید کاربرد موفقیت آمیز عناصر شایستگی را در مدیریت و هماهنگی طرح ها و یا سبد پروژه اراده داده باشد. مدیران پروژه ها را در بکارگیری شایستگی ها یاری رسانده ، در اجرای عناصر شایستگی یا متدلوژی مربوطه و استفاده از تکنیک ها یا ابزارهای مربوطه در پروژه ها یا طرح ها مشارکت داشته باشد.

شایستگی های فنی در سطح A:

کاندیدا باید آمادگی مناسبی در بکارگیری موثر عناصر شایستگی های فنی برای هماهنگی پروژه ها و یا طرح ها در محدوده یک سبد پروژه یا طرح ، و همسویی آنها با سازمان از خود نشان دهد. این شایستگی ها شامل: ریسک و فرصت، زمان و فازهای آن، هزینه و تامین مالی، تغییرات، کنترل و گزارشات، ارتباطات، کارتیمی، کیفیت، حل مساله، اهداف و الزامات پروژه، گروه های ذینفع، محدوده ودستاوردها، اطلاعات و مستندسازی، راه اندازی و خاتمه می باشد.

شایستگی های رفتاری در سطح A:

کاندیدا باید آمادگی مناسبی در بکارگیری موثر عناصر شایستگی های فنی برای هماهنگی پروژه ها و یا طرح ها در محدوده یک سبد پروژه یا طرح، و همسویی آنها با سازمان از خود نشان دهد. این شایستگی ها شامل: رهبری، مشارکت و انگیزه، خودکنترلی، قاطعیت، ارامش، خلاقیت، مذاکره، مشورت، تعارض و بحران، درک ارزش ها، کارایی، اصول اخلاقی می باشد.

شایستگی های ساختاری – محیطی در سطح A:

کاندیدا باید آمادگی مناسبی در بکارگیری موثر عناصر شایستگی های فنی برای هماهنگی پروژه ها و یا طرح ها در محدوده یک سبد پروژه یا طرح ، و همسویی آنها با سازمان از خود نشان دهد. این شایستگی ها شامل: پروژه محوری، طرح محوری، سبد پروژه محوری، اجرای پروژه، طرح و سبد پروژه، سازمان دائمی، کسب وکار، سیستم ها، محصولات و فناوری، مدیریت کارکنان، سلامتی، امنیت، ایمنی و محیط زیست، تامین مالی، قوانین و مقررات می باشد.

منبع:

http://www.ipma.world/certification

Book: ICB / IPMA competence baseline version 3

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا