مقالات کارگشا

همایش ملی بازآفرینی شهری اردیبهشت 97 برگزار می شود

همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، اردیبهشت ۹۷

در ادبیات اخیر دنیا، واژة «بازآفرینی شهری»، به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، توانمندسازی و روان بخشی را در برمی گیرد، به کار می رود. بازآفرینی شهری فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می گردد. در این اقدام فضای شهری جدیدی ایجاد می شوند که ضمن شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های اساسی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می گذارند(حبیبی، مقصودی، ۱۳۸۶: ۵). 
باز آفرینی  یا معاصرسازی یعنی تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی های نو که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و با تعریف دوباره روابط شهری کهن یا موجود مؤثر می افتد (پیشین: ۲۳). در این رویکرد توجه به حفظ ارزش های فرهنگی و حفظ ثروت های بومی و تاریخی، انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک نوع کاربری به جای کاربری های متعدد، توجه به اقدامات کیفی به موازات اقدامات کمی، مشارکت گروه های اجتماعی در فرایند باز آفرینی و غیره مشهود است. 

تاریخ برگزاری: 5 و 6 اردیبهشت 1397

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 96

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 97

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  29 فروردین 97
مکان برگزاری: سبزوار –  دانشگاه حکیم سبزواری

محورهای همایش

  •     مفاهیم و ضرورت‌های بازآفرینی شهری محلات (سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده، روستاهای الحاقی و لکه‌های ناکارآمد)
  •    تجارب بازآفرینی شهری در ایران و جهان
  •     بازآفرینی شهری و الگوی شهر ایرانی – اسلامی
  •    بازآفرینی شهری و توانمندسازی اقتصادی ساکنین
  •    بازآفرینی شهری و توانمندسازی اجتماعی با رویکرد اجتماع‌محوری
  •   بازآفرینی شهری و آینده‌پژوهشی کنترل سکونتگاه‌های روستاشهر در پیرامون شهرها
  •   بازآفرینی شهری و ابعاد کالبدی – زیست‌محیطی
  •    رویکرد نهادی، مدیریت یکپارچه و نقش حکم‌روایی محلی در بازآفرینی شهری
  • همایش ملی بازآفرینی شهری اردیبهشت 97 برگزار می شود

 

اساساً نظریه‌ی بازآفرینی شهری، به حرکت سازمانی در زمینه‌ی مدیریت تغییرات شهری علاقه‌مند است. به هر حال، این ابعاد سازمانی و نهادی نظریه‌ی بازآفرینی شهری هم، نمایان‌گر تعدادی از خصوصیات مهم، برای تعریف نقش‌ها، محتویات و چگونگی عملکرد بازآفرینی شهری می‌باشد. 
بازآفرینی شهری به دنبال حل مشکلات فرسودگی شهری از طریق بهســازی مناطــق محروم و در حــال نابودی در شهرهاســت. این رویکرد تنها به دنبال باززنده ســازی مناطق متروکه نیســت، بلکه با مباحث گسترده تری همچون اقتصاد رقابتــی و کیفیت زندگی به خصوص برای کســانی که در محلات فقیرنشــین زندگی می کنند، نیز سروکار دارد.

تلفن تماس با دبیرخانه: 44013375-051

وب سایت همایش : cnf.hsu.ac.ir/urd96

منبع: دپارتمان شهرسازی کارگشا

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا