مقالات کارگشا

نقش اینترنت اشیا در شهرسازی

به نظر شبیه داستان هایی علمی تخیلی است که در آن یخچال ها حرف می زنند و خودروها به طور خودکار استارت می خورند. اما ارتباط با بستر اینترنت در وسایلی که دائم به یکدیگر متصل هستند، بسیار بیشتر از یک خانه یا خودرو هوشمند بر زندگی ما اثر خواهد گذاشت. برای کارگران، اینترنت اشیاء روش اشتغال آنها را با حفظ وقت و منابع و ایجاد فرصتهای تازه در رشد صنایع و اختراعات تغییر خواهد داد. 

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می کند ولی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هم متصل می شوند . البته پیش از آن کوین کلی درکتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه ها (۱۹۹۸) موضوع نودهای کوچک هوشمند ( مانند سنسور باز و بسته بودن درب ) که به شبکه جهانی اینترنت وصل می باشند را مطرح نمود.

نقش اینترنت اشیا در شهرسازی

اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳـﺎزی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﻋﻤـﺪﺗﺎ به ﺧـﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت زﻳـﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ، ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،  ﺧﺎﻃﺮ ﺷـﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.

فناوری های نو و آینده محور اینترنت اشیا که درباره آن صحبت شد در حال حاضر یک چارچوب مناسب و کاربردی را برای مطالعات حمل و نقل هوشمند فراهم کرده است، اینترنت اشیا مبادله اطلاعات حمل ونقلی وسایل نقلیه را توسط شبکه و بدون دخالت های انسانی انجام می دهد، در نتیجه بر اساس ارتباط اشیا با هم، وسایل و ابزارهای سیستم به صورت ویژه ای هوشمند خواهند شد و به تبادل اطلاعات و تعامل هدفمند باهم خواهند پرداخت به واقع در آینده شکل جدیدی از مدیریت تحت عنوان مدیریت اشیا یا اشیا خود راهبر، در سیستم هوشمند حمل ونقل ایجاد خواهد شد. 

فایل محصول مورد نظر که در مورد مباحث کامل اینترنت اشیا بحث و بررسی نموده است، اطلاعات مفیدی را برای افراد دخیل در هوشمندسازی شهر، شرکت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، عوامل مرتبط با مدیریت بحران هوشمند، پزشکان فعال در حوزه سلامت هوشمند و کنترل بیماران از راه دور، افراد علاقه مند به حوزه حمل و نقل هوشمند و بهینه سازی هوشمند انرژی، دانشجویان و دانش پژوهانی که به این موضوع علاقه دارند، ارائه می دهد.

برای دانلود فایل مورد نظر اینجا را کلیک کنید. 

 

نقش اینترنت اشیا در شهرسازی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا