دانشنامه ساختمان

نحوه پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه از کارفرما به پیمانکار

کارگاه‌ها چه در پروژه‌های ساختمانی کوچک و چه بزرگ، با شروع پروژه برپا و با اتمام پروژه هم برچیده می‌شود. کارگاه بسته به نوع پروژه ساختمانی و مقیاس آن به تجهیزات و امکاناتی نیاز پیدا خواهد کرد که در اصلاح به آن تجهیز می‌گویند. حال این تجهیز و برچیدن همیشه با هزینه‌هایی همراه است که باید دقیق محاسبه شوند. در این مقاله از ویکی ساختمون به موضوع این هزینه و نحوه پرداخت و قوانین آن می‌پردازیم.

تجهیز و برچیدن کارگاه چیست؟

تجهیز کارگاه به کلیه اقداماتی و تدارکاتی گفته می‌شود که به صورت موقت برای یک پروژه خاص صورت می‌گیرد. این کار اگرچه موقت است اما باید با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای تعریف شده باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص نکات و اصول اجرایی تجهیز کارگاه می‌توانید به مقاله «تجهیز کارگاه چیست؟ تعریف آن در شرایط عمومی پیمان و نکات اجرایی» رجوع کنید.

برچیدن کارگاه عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مواد زائد، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین‌ها و محل‌های تحویلی کارفرما طبق نظر کارفرما است.

تجهیز و برچیدن کارگاه چیست؟

انواع تجهیز

تجهیز اولیه: اقدامات اولیه که برای تجهیز کارگاه اصلی صورت می‌گیرد. مدت زمان تجهیز کارگاه اولیه یک سوم یا یک چهارم مدت زمان تجهیز ثانویه است.

 • ابزارآلات
 • محل اسکان و دفاتر کار
 • تسهیلات لازم جهت تهیه غذا
 • انبار لوازم
 • ایجاد راه‌های اولیه دسترسی

تجهیز ثانویه: مجموعه عملیات جهت انجام امور موضوع پیمان را شامل می‌شود.

 • در ادامه تجهیز اولیه و تکمیل کننده آن بوده
 • تأمین محل اسکان و دفاتر کار با برپایی ساختمان‌های دائم و پیش ساخته
 • عریض‌تر نمودن راه‌های دسترسی
 • سازمان‌دهی و داشتن برنامه مدون در امر تجهیز کارگاه در جهت کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن کارها

پیشنهاد ویژه: تجهیز و برچیدن کارگاه ساختمانی، روش های اجرایی و تجهیزات مورد نیاز

هزینه تجهیز کارگاه چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟

اصولاً هزینه‌های تجهیز کارگاه درصدی از برآورد قیمت پروژه را تشکیل داده و آیتم‌های آن به‌صورت مقطوع بیان می‌گردد. لذا باید با توجه به نیازهای دائم و موقت و همچنین شرایط کار، کلیه هزینه‌های مستمر کارگاه و هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه تعیین و جمع آن‌ها به‌صورت یک رقم در قرارداد منظور می‌شود.

برآورد هزینه‌های تجهیز کارگاه، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و نیز روش انتخابی اجرای موضوع پیمان و بر اساس اقتصادی روش اجرای تجهیز کارگاه تعیین و بر مبنای آن، طبق ردیف‌های پیش بینی شده در فهرست و برچیدن کارگاه حسب قیمت‌های محل اجرای عملیات و در نظر گرفتن ضریب بالاسری به صورت مقطوع در برابر ردیف‌های مورد نظر درج می‌شود. نحوه پرداخت هزینه تجهیز کارگاه از کارفرما به پیمانکار نیز اصول و روش خاص خود را دارد ه در ادامه بحث شده است.

هزینه‌های دائم

هزینه‌های دائم، هزینه تهیه و تأمین آن دسته از مستحدثات، تجهیزات، تأسیسات و مبلمان دائم مربوط به تجهیز کارگاه را شامل می‌شود که متعلق به کارفرما بوده و بلافاصله پس از اتمام و یا تأمین آن‌ها باید به کارفرما تحویل گردد.

کارفرما آن دسته از مستحدثات، تأسیسات، تجهیزات دائم را که در دوره اجرای کار موضوع پیمان مورد نیاز پیمانکار است را در اختیار آن قرار داده و در مدت پیمان از آن نگهداری نموده و پس از اتمام کار طبق مشخصات خواسته شده به صورتی که قابل استفاده باشد، حسب مورد بازسازی، تعمیر و یا جایگزین کرده و به کارفرما تحویل خواهد داد و هزینه‌های نگهداری آن در قرارداد منظور می‌گردد.

هزینه تجهیز کارگاه چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه‌های موقت

هزینه‌های موقت کارگاه هزینه‌هایی است که پیمانکار در مدت پیمان به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان حسب مورد برای تجهیز و برچیدن کارگاه پرداخت می‌نماید.

نحوه پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

 • در مورد اقلام دائمی و همچنین تأمین نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نظر دستگاه نظارت و کارفرما که طبق جداول به عهده پیمانکار است، چنانچه به دستور کارفرما تغییراتی در حجم اقلام مذکور داده شود، متعاقباً در صورت حساب مربوطه منظور می‌شود.
 • هزینه هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با پیشرفت عملیات مربوط به آن‌ها محاسبه شده و در صورت وضعیت‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
 • هزینه ردیف‌هایی که تأمین آن‌ها به‌صورت خرید خدمات یا اجاره انجام می‌شود، اگر به بخشی از کار مربوط باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می‌شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می‌شود.
 • هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پس از در نظر گرفتن تخفیف یا اضافه که از سوی پیمانکار پیشنهاد شده است، در صورت وضعیت محاسبه خواهد شد.
 • مبلغ کل هزینه برچیدن کارگاه تماماً در صورت وضعیت قطعی منظور خواهد شد.
 • در قراردادهایی که فسخ شده‌اند، نحوه پرداخت هزینه تجهیز کارگاه به این صورت خواهد بود که به مقدار تجهیز انجام شده باید مابین کارفرما و پیمانکار توافق شود.

ساختار شکست پرداخت هزینه‌های تجهیز کارگاه

در جدول زیر جزئیات مربوط به ساختار شکست پرداخت هزینه‌های کارگاه آورده شده است.

تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار ۱۰ درصد
تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار حداقل ۱۰۰ متر با تائید دستگاه نظارت ۱۲ درصد
تأمین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفتر کار پیمانکار حداقل ۴۰ متر با تائید دستگاه

نظارت

۳۰ درصد
تأمین کمک هزینه با تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران ۸ درصد
تأمین لباس کار و کفش و کلاه حفاظتی کارگران با تائید دستگاه نظارت ۳ درصد
تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما و مهندس مشاور آزمایشگاه با تائیددستگاه نظارت ۲ درصد
تأمین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفتر کار کارفرما و مهندس مشاور آزمایشگاهحداقل ۴۰ متر با تائید دستگاه نظارت ۸ درصد
تأمین غذای کارمندان، مهندسین مشاور و کارفرما و آزمایشگاه ۳ درصد
تأمین ساختمان‌های پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای سر پوشیده آزمایشگاهپیمانکار و مواد مشابه ۳ درصد
تأمین و تجهیز ساختمان عمومی به جز ساختمان‌های مسکونی اداری و دفاتر کار باتائید دستگاه نظارت ۴ درصد
تأمین آب کارگاه شبکه آب‌رسانی داخل کارگاه ۲ درصد
تأمین برق کارگاه شبکه برق‌رسانی داخل کارگاه ۴ درصد
تأمین سیستم مخابراتی داخل کارگاه ۴ درصد
تأمین راه دسترسی تأمین ایاب و ذهاب کارگاه ۲ درصد
تأمین پی سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح ۰/۸ درصد
تأمین نصب ماشین‌آلات و تجهیزات راه‌اندازی آن‌ها با تأمین آن از راه خرید خدمتیا مصالح ۱/۳ درصد
تهیه و نصب برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی ساختمان ۴ درصد
بیمه تجهیز کارگاه ۲/۵ درصد

سخن آخر

تجهیز و برچیدن کارگاه از اولین عملیات‌ها در شروع یک پروژه ساختمانی و آخرین عملیات در انتهای پروژه است. هزینه این تجهیز و برچیدن بسته به اقدامات و تدارکاتی صورت می‌گیرد می‌تواند متفاوت باشد. در این مقاله به نحوه محاسبه و پرداخت این هزینه از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخته شد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا