مقالات کارگشا

مرکز مشاوران قوه قضائیه (کارشناسان ماده 187)

آنچه در این مطلب خواهید خواند:

تاریخچه

اهداف کارشناسان ماده 187 قوه قضائیه

وظایف کارشناسان ماده 187 قوه قضائیه

تشکیلات مرکز

شرایط متقاضیان

مدارک مورد نیاز و نحوه درخواست

مواد امتحانی

تاریخچه

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه دفاع از حقوق افراد جامعه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع است و همچنین براساس اصل 35 قانون مذکور در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. لذا تربیت وکیل و کارشناس مورد نیاز کشور نیز از جمله وظایف قوه قضائیه بشمار می آید. تا قبل از سال 1380 یکی از مشکلاتی که عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسی همه افراد کشور به وکیل و کارشناس رسمی مورد نیاز بود. تعرفه های بالا و حق الوکالههای سنگین و خارج از تعرفه عملاً موضوع وکالت را به ورطه فراموشی سوق داد و وکالت را به مسیری کشاند که به جز معدودی از افراد، اقشار نیازمند جامعه امکانات و توانایی انتخاب وکیل را نداشته و بعلت عدم آشنایی اکثریت مردم با علم حقوق و پیچیدگی های امور قضایی، روز به روز بر تعداد پرونده های محاکم افزوده می شد. از طرفی رشد فزاینده آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق و بیکاری جمع کثیری از آنان، دولت را بر آن داشت که در این خصوص تدبیری مناسب اتخاذ نماید. برای حل مشکلات مذکور و دسترسی آسان و کم هزینه آحاد ملت به خدمات حقوقی و قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام نماید.

اهداف کارشناسان ماده 187 قوه قضائیه

1- اعمال حمایت‌های لازم حقوقی.
2- تسهیل در دستیابی افراد جامعه به ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر و نیازمند به خدمات حقوقی و قضایی.
3- حفظ و حمایت از حقوق عامه.
4- اقدام مؤثر در جهت رفع نیازهای خدماتی افراد جامعه در زمینه‌های مشاوره حقوقی و قضایی و امور کارشناسی.
5- ایجاد زمینه و بستر مناسب اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان.
6- توسعه امور وکالت و کارشناسی و رفع محدودیت از حمایت‌های قضایی و تسهیل امور مردم در مراجعه به محاکم قضائی.
7- کم کردن پرونده‌های قضایی و حقوقی در محاکم و جلوگیری از ازدیاد پرونده‌ها در اثر کاهش ضریب خطا و اشتباه مردم در زمینه تشکیل و پیگیری پرونده‌ها در محاکم قضایی.
8- نظارت مستمر بر مؤسسات مشاوره حقوقی و کارشناسی و بررسی و ارزشیابی عملکرد آنان.

وظایف کارشناسان ماده 187 قوه قضائیه

1- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.
2- اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.
3- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.
4– نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.
5- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از رسیدن گزارشات  از واحدهای ذی‌ربط که رأساً یا بر حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات، محاکم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد.
6- انتخاب رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.
7- تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.

مرکز مشاوران قوه قضائیه (کارشناسان ماده 187)

تشکیلات مرکز

1- هیات اجرایی (ماده2)
به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی 9 به بالا هستند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل گردیده است.
2- رییس مرکز
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان، از بین قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا و حداقل 10 سال سابقه کار قضایی بوده با پیشنهاد معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه برای مدت 2 سال انتخاب می شود.

 شرایط متقاضیان

متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند(ماده5).
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2- داشتن حداقل 24 سال تمام برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و حداکثر 65 سال تمام برای مشاوران حقوقی و وکلا.
3- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوق و وکالت و کارشناسی در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان.
4- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
5- عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر و مست کننده به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.
7- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی).
تبصره-  مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «7» مستثنی هستند.
8- نداشتن سو شهرت.
9- تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
10- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دایم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

مدارک مورد  نیاز و نحوه درخواست

در هر سال نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی، وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست‌سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
1- مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.
2- محل اقامت و نشانی پستی.
3- سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.
4- تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.
مدارک مورد نیاز متقاضیان به شرح ذیل است:
1- یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.
2-  6 قطعه عکس 4×3
3- گواهی مدارک تحصیلی.
4- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد اعتماد که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند.
5- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
6- نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.
از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد.
درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرکز مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت یا افرادی که هیأت تعیین می‌کند تسلیم می‌نماید. مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوه قضاییه در استان ها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.
تبصره1- اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده‌های حقوق و سایر رشته‌های کارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی که توسط هیأت موضوع ماده 2 آیین‌نامه مشخص می‌شود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و دارای سه سال سابقه قضایی بوده و حایز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود.» همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای 5 سال سابقه کار قضایی و شرایط مندرج در ماده 5 باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه 1 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود ولی به مدت 2 سال از انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی ممنوع می‌باشند.
تبصره3- کارمندان دستگاه قضایی که در محاکم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتی حداقل 15 سال و در صورتی‌ که حایز شرایط مندرج در آیین‌نامه باشند و به شرط ارایه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه (2) اعطا می‌شود. ولی برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری خود ممنوع می‌باشند.
تبصره 4- کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارابودن سابقه خدمتی 20 سال و در صورتی‌ که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تأیید صلاحیت علمی، اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته‌های امور ثبتی، نقشه‌برداری ثبتی و ارزیابی املاک از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسی اعطا می‌شود.
تبصره 5- «30% از پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران (شامل رزمندگانی که 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودین و جانبازان (50% به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند) اختصاص می‌یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد».

مرکز مشاوران قوه قضائیه (کارشناسان ماده 187)

مواد امتحانی

مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:(ماده11)
متون فقه در حد تحریر‌الوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و حقوق ثبت.
مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:(ماده12)
1- دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.
2- قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
از پذیرفته‌شدگان  در امتحان کتبی توسط هیأت یا اشخاصی که هیأت تعیین می کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف هیأت اعلام می ‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی را هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مشخص می‌کند. مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضایی رییس قوه قضاییه خواهد رسانید. تا با توجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.
اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارایه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.
متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت 6 ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیرنظر مرکز طی می‌کنند. مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را در رابطه با کارآموزی پذیرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستری های استان ها موظفند همکاری لازم را بنمایند.
هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد. پذیرفته‌شدگانی که حداقل 6 ماه سابقه کار قضایی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأت های علمی دانشکده‌های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا می‌شود.
معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می ‌نمایند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارایه تأییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف می باشند و به آنها پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت داده می شود.)
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی، ستادی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

مرکز مشاوران قوه قضائیه (کارشناسان ماده 187)

پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که هیأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیأت مذکور در ماده 2 ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده 20- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می‌نماید.
پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیأت مذکور در ماده (2) این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت 6 ماه دیگر تمدید نماید. در صورتی که مؤسسه توسط چندنفر تأسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسؤولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.
ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس موسسه برای آن محل صادر شده است. ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تأسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد. مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.
مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود، در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذکور در ماده 2 کسب شده باشد.(مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.)
دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه می‌باشند. ایجاد شعب، مؤسسات فرعی ممنوع، مستوجب تعقیب و تعطیلی دایمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود. وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم «تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده» رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌کنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه (1) ارتقاء می‌یابد. دارندگان پروانه پایه 1 حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.
تبصره1- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارایه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.
تبصره 2- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی، وکالت کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز، خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند.
تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند بنمایند؛ در چنین صورتی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25% بیش از مبالغ مذکور در ماده 26 خواهد بود.
حق‌الوکاله مشاورین پایه 2 حداکثر تا 40% تعرفه وکلای پایه یک دادگستری و حق‌الوکاله مشاورین پایه 1 حداکثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا 60% تعرفه کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق‌المشاوره توسط هیأت موضوع ماده 2 همه ساله تعیین خواهد شد.
موارد تخلف و مجازات‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دایم.

تبصره- مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز هیأت موضوع ماده 2 آیین‌نامه خواهد بود.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره فنی مهندسی کارگشا مراجعه فرمایید.

منبع:

وب سایت مرکز امور وکلا و کارشناسان

دپارتمان اطلاعات مشاغل سامانه جامع صنعت ساختمان.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا