مقالات کارگشا

مدیریت کیفیت پروژه چیست؟ (توضیح فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th)

فرآیند های مدیریت کیفیت پروژه شامل موارد زیر است:

برنامه ریزی مدیریت کیفیت: فرایند شناسایی الزامات کیفیت و یا استاندارهای پروژه و تحویل شدنی های آن و مستندسازی این که چگونه پروژه این تطابق با الزامات کیفیت را نشان می دهد.

مدیریت کیفیت: فرآیند پیاده سازی طرح مدیریت کیفیت به فعالیت های قابل اجرا، جهت ادغام سیاست های کیفی سازمان در پروژه ها است.

کنترل کیفیت: فرآیند نظارت و ثبت نتایج اجرای فعالیت های کیفیت در راستای ارزیابی عملکرد و تغییرات ضروری توصیه شده است.

برنامه ریزی مدیریت کیفیت

منفعت کلیدی این فرآیند، راهنمایی و هدایت نحوه مدیریت و معتبرسازی کیفیت را در سراسر پروژه فراهم می سازد. برنامه ریزی کیفیت باید به موازات دیگر فرآیندهای برنامه ریزی انجام گردد. برای مثال، تغییرات موردنظر در تحویل شدنی ها به منظور تامین استاندارد های شناسایی شده کیفیت ممکن است به تعدیلاتی در هزینه یا زمانبندی و یک تحلیل تفصیلی ریسک از اثرات بر برنامه ها، نیاز داشته باشند.

برنامه ریزی مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

منغعت کلیدی این فرآیند، احتمال برآورده شدن اهداف کیفیت را افزایش می دهد و همچنین به شناسایی فرآیند های نامناسب و علل ضعف کیفیت در پروژه می پردازد. مدیریت کیفیت با استفاده از داده ها و نتایج حاصل از فرآیند کنترل کیفیت، کیفیت کلی پروژه را برای ذینفعان مشخص می کند. این فرآیند در طول پروژه انجام می شود. 

فرایند مدیریت کیفیت مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده و سیستماتیک و فرآیند های تعریف شده در برنامه مدیریت کیفیت را پیاده سازی می کند. مدیریت کیفیت پروژه کمک می کند تا:

  • طراحی بهینه محصول با اجرای دستورالعمل های خاص طراحی که با جنبه های خاص از محصول می پردازد، طراحی می شوند.
  • ایجاد اطمینان از خروجی محصول در آینده در راستای تطابق با الزامات خاص و انتظارات درخواست شده از طریق ابزارها و تکنیک های تضمین کیفیت مانند حسابرسی کیفیت و تجزیه و تحلیل شکست.
  • تایید انطباق فرآیندهای کیفیت با اهداف کیفیت پروژه
  • بهبود کارایی فرآیند ها و فعالیت ها برای دستیابی نتایج و عملکرد بهتر و افزایش رضایت ذینفعان

مدیریت کیفیت

کنترل کیفیت

منفعت کلیدی این فرآیند عبارت است از: 1- شناسایی دلایل کیفیت ضعیف محصول یا فرآیند و پیشنهاد یا اتخاذ اقدامی جهت حذف آن ها و 2- تنفیذ کار و تحویل شدنی های پروژه جهت تامین الزامات مشخص شده توسط ذینفعان کلیدی که برای پذیرش نهایی، موردنیاز هستند.

فرآیند کنترل کیفیت، مجموعه ای از وظایف و تکنیک های عملیاتی را جهت بررسی تامین الزامات توسط خروجی تحویل شده بررسی می کند. تضمین کیفیت باید در طی فازهای برنامه ریزی و اجرای پروژه استفاده شود تا اطمینان حاصل گردد الزامات ذینفعان تامین خواهند شد و کنترل کیفیت باید در طی فازهای اجرا و خاتمه پروژه استفاده شود تا به صورت رسمی، با داده های قابل اتکا، اثبات گردد معیارهای پذیرش مشتری و یا حامی تامین شده اند.

کنترل کیفیت

منبع:

PMBOK 6th.2017

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا