مقالات کارگشا

شکایات مناقصه گران از مناقصه گزاران

مناقصه گران می توانند به علت اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات علیه مناقصه گزار شکایت نموده و هیئت رسیدگی به اعتراضات باید در صدد پاسخگویی به این شکایات درآید.

ما در این مطلب به مفهوم لغوی کلمات مربوط به شکایات در مناقصه و این که در چه موارد مناقصه گران می توانند طرح شکایات نموده و چه کسی با چه وظایفی باید به این شکایات رسیدگی نماید، پرداخته ایم.

شکایت

شکایت درخواست کتبی شاکی در مهلت قانونی مقرر که رأساً و به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت ارائه و تسلیم شود و توسط دبیرخانه بررسی و دریافت گردد.

تسلیم شکایت

شاکی، شکایت و اسناد آن را براساس قوانین، مقررات مربوطه و دستورالعمل های معاونت در مهلت های قانونی به دبیرخانه ارائه میکند و دبیرخانه آن را ثبت می نماید. 

دریافت شکایت

چنانچه شاکی، شکایت و اسناد آن را در دبیرخانه ثبت کرده باشد، دبیرخانه در صورت کفایت اسناد، نسبت به ارائه رسید دریافت شکایت اقدام می نماید.

شکایات مناقصه گران

در چه مواردی مناقصه گران می توانند علیه مناقصه گزار شکایت کنند؟

 1. مناقصه گر می توانند به علت عدم اجرای هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصه که دارای 20 ماده می باشد شکایت نماید.
 2. شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب.
 3. عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها.
 4. اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران.
 5. عدم رعایت حداقل مهلت های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه.
 6. گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر.
 7. عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکت های مناقصه.
 8. هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکت ها گردد.
 9. شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار.
 10. شکایت به نحوه بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
 11. نحوه ارزیابی شکلی
  • در نحوه ارزیابی شکلی، کمیسیون مناقصه پیشنهادها را از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهاد های قیمت مورد بررسی قرار می دهد، حال چنانچه پیشنهادی در این مرحله مورد تأیید کمیسیون نباشد و رد گردد، مناقصه گر می تواند طرح شکایت نماید.
 12. نحوه تعیین برنده
  • روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی برقیمت، اعلام گردد و پس از بازگشایی پاکت های قیمت، در صورت لزوم، بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید تا نتیجه نهایی و برنده اعلام گردد که تمام دستگاه های مناقصه گر می توانند به نتیجه ارزیابی مالی که توسط کیمیته فنی بازرگانی انجام شده است طرح شکایت نمایند.
 13. صورت جلسات مناقصه
  • در فرآیند برگزاری مناقصه صورت جلساتی تهیه می گردد به عنوان صورت جلسه بازگشایی پاکات، صورت جلسه کمیته فنی ارزیابی کیفی، صورت جلسه کمیسیون فنی بارزگانی و …. که مناقصه گران در صورت مشاهده مغایرت شرح ماوقع با موارد ذکر شده در صورت جلسات می توانند طرح شکایت نمایند.
 14. تجدید یا لغو مناقصه
  • زمانی که کمیسیون مناقصه تصمیم به تجدید و یا لغو مناقصه می گیرد، مناقصه گران در صورت لزوم می توانند جهت احقاق حق خود طرح شکایت نمایند. (لغو مناقصه: ابطال کامل فرآیند برگزاری مناقصه توسط هیئت، تجدید مناقصه: برگزاری فرآیند مناقصه از ابتدا.)

شاکی باید شکایت خود را در قالب کاربرگ های موضوع دستورالعمل های ابلاغی معاونت، حداقل به همراه یکی از اسناد زیر ارایه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد.

 1. کلیه اوراق و اسنادی که در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات مناقصه گزار، صورتجلسات و نظایر آن
 2. اطلاعات و اسناد ثبت شده در پایگاه و اسناد الکترونیکی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد.

نخستین جلسه رسیدگی به شکایات مناقصه توسط هیئت باید حداکثر ظرف پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت تشکیل شود و هیئت پس از شنیدن نظرات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و مستندات مربوط در موارد زیر رأی خود را صادر کند.

انواع رأی هیئت رسیدگی به شکایات

 1. لغو مناقصه. 
 2. تجدید مناقصه.
 3. رد شکایت.
 4. تعلیق قرارداد. 
 5. فسخ قرارداد.
 6. مجوز ادامه قرارداد. 
 7. تأیید انصراف از شکایت.

در چه مواردی شکایات مناقصه گران پذیرفته می گردد؟

شکایت در یکی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می شود:

 1. سه روز کاری پس از دریافت شکایت و اعلام صلاحیت هیئت.
 2. حداکثر پنج روز کاری از دریافت شکایت و خودداری هیئت از اعلام عدم صلاحیت.

در چه مواردی مناقصه گران از شکایت خود صرف نظر می نمایند؟

در یکی از دو حالت زیر ممکن است انصراف از شکایت، رخ دهد:

 1. خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیئت از طریق دبیرخانه.
 2. انصراف کتبی شاکی از شکایت پس از تسلیم به دبیرخانه.

ترکیب هیأت های رسیدگی

اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار میشود، عبارتند از:

 1. معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 2. نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون.
 3. معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل.
 4. معاون حقوقی رئیس جمهور.
 5. نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
 6. یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.

اعضاء هیأت در هر یک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار میشود، عبارتند از:

 1. استاندار یا یکی از معاونان ذیربط.
 2. رئیس دستگاه مناقصه گزار.
 3. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
 4. رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
 5. یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

در آخر

مناقصه گران در تمامی موارد فوق الذکر و در صورت نیاز می توانند علیه مناقصه گزار به هیأت رسیدگی مرکزی و یا استانی با تکمیل فرم های درخواست رسیدگی به شکایات مناقصه، طرح شکایات نمایند.

جهت دریافت فرم خام درخواست رسیدگی به شکایات اینجا کلیک نمایید.

 

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

منابع:

دپارتمان مزایده و مناقصه سامانه جامع صنعت ساختمان.

قانون برگزاری مناقصات

آیین نامه رسیدگی به شکایات مناقصه 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا