مقالات کارگشا

ساخت تقویم پروژه در نرم افزار MSP

تقویم از طریق Project/properties/Change Working Time تعریف شده، یا تغییر می یابد.

تقویم جدید از طریق Create New Calender از روی تقویم های قبلی ساخته می شود.

تقویم پروژه

 • پیشنهاد می شود به جای ساخت تقویم جدید، تقویم استاندارد نرم افزار را برای فایل خود اصلاح نمایید. زیرا تقویم استاندارد به طور پیش فرض به همه چیز اختصاص داده شده است.
 • در این جا دو زبانه اصلی اصلی Work Weeks و Exception وجود دارد. برای اصلاح تقویم پیش فرض در زبانه Work Week با انتخاب [Default] و سپس از طریق دکمه Details اقدام نمایید.
 • برای تغییرات موردی در تقویم می توان حالت های غیر پیش فرض ایجاد نمود. بدین صورت که در جدول Work Weeks با تعیین شروع و پایان حالت غیر پیش فرض و سپس انتخاب … Details می توان ساعات کاری دوره های خاص (هم چون ماه مبارک رمضان و غیره) را تعریف کرد.
 • روزهای استثناء تقویم را می توان از طریق زبانه Exception تعریف نمود.
 • اختصاص تقویم به فعالیت ها از طریق ستون Task Calendar انجام می شود. هم چنین می توان از پنجره Task Information نیز استفاده نمود. هنگامی که  Task Calendar عبارت  None را نشان می دهند در واقع از تقویم استاندارد استفاده می کند. تقویم پروژه
 • تقویم برای فعالیت ها و منابع قابل تعریف است و در تخصیص منبع به فعالیت ها، تقویم تخصیص اشتراک تقویم فعالیت و منبع است. اگر بخواهیم تقویم فعالیتی که منبع (با تقویم متفاوت) دارد، همان تقویم فعالیت باشد از ستون Ignore Resource Calendar در جدول گانت استفاده می کنیم.
 • در اعمال شرایط متضاد تقویم به یک روز نرم افزار از اولویت بندی زیر استفاده می کند:
  • (Exception استثنا

  • (Non-default) غیر پیش فرض

  • (Default) پی

 • اکنون که علاوه بر تعریف واحدهای زمانی در تنظیمات نرم افزار، با تقویم نیز آشنا شدیم روش محاسبه زمان فعالیت ها در نزم افزار را می توان به طور کامل توضیح داد: با اختصاص هر مدت زمانی به فعالیت، ابتدا نرم افزار با توجه به تنظیمات فایل، آن را به مدت زمانی بر حسب دقیقه تبدیل می کند. سپس با توجه به این که این مدت زمانِ بر حسب دقیقه چه پوششی بر تقویم فعالیت ایجاد می کند (یا به عبارتی برابر چند روز از تقویم فعالیت است)، میله فعالیت موردنظر را رسم می نماید. به طور مثال:
  • تنظیمات دستگاه: 1day=8hrs تقویم فعالیت 24 ساعته و مدت فعالیت: 3 روز. در این حالت نرم افزار ابتدا به روش زیر مدت زمان فعالیت را بر حسب دقیقه حساب می کند، سپس با توجه به این که بر اساس تقویم، این مقدار دقیقه در چند روز کاری انجام می شود، مدت واقعی فعالیت و طول میله آن را محاسبه می کند.

3 * 8 *60 = 1440 min
1440/(24*60) = 1 day

لذا در این مثال علی رغم این که مدت زمان فعالیت را 3 روز وارد کردیم، مدت زمان آن در عمل برابر 1روز حساب شد؛ مانند فعالیت (c) درتصویر بعد، در این تصویر فعالیت (c) را با فعالیت (d) مقایسه کنید.

تقویم پروژه در MSP

منبع:

https://products.office.com/en/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا